Forslags-

nr.

Tekst: 2018 2019 2020 2021 Side
  Drift:          
EJD-S-01 pdfAnalyse med afsæt i den nye planlov - Landskabsplanlægning67.96 KB 400 100 0 0  
             
  Anlæg:          
EJD-A-01 pdfDigital planlægning58.31 KB 0 500 0 0  
   - Afledt drift 0 0 100 100  
EJD-A-02 pdfStøjafskærmning ved Klostergården35.47 KB 750 0 0 0  
EJD-A-03 pdfByfornyelse og boligforbedring49.86 KB 1.500 3.000 3.000 3.000  
EJD-A-04 pdfSamlet pulje til langsigtet strategi og omdannelse af eksisterende byområder46.59 KB 900 0 0 0  
             
  Finansforskydninger:          
EJD-Ø-01 pdfGrundkapital45.18 KB 0 15.000 15.000 0  

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey