Forslags-

nr.

Tekst: 2018 2019 2020 2021 Side
  Anlæg:          
JOR-A-01 pdfByggemodningsrammen39.09 KB 0 15.000 15.000 15.000  
JOR-A-02 pdfMarina City237.39 KB          
   - Lånefinansierede anlægsinvesteringer 79.361 222.856 71.775 2.702  
   - Ikke lånefinansierede anlægsinvesteringer 6.847 28.800 12.477 762  
   - Optagelse af lån -79.361 -222.856 -71.775 -2.702  
   - Ydelse på lån - 4.557 17.356 21.478  
   - Anlægsindtægter - -68.500 -1.000 -69.500  
   - Nettodrift - - 775 1.550  
   - Grundkapitalindskud - 10.500 - 21.000  
   - Pengestrøm efter finansiering 6.847 -24.643 29.608 -24.710  

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey