Forslags-

nr.

Tekst: 2018 2019 2020 2021 Side
  Drift:          
KU-S-01 pdfAnsættelse af projektmedarbejder i bygning 5 Nicolai45.62 KB 575 575 575 575  
KU-S-02 pdfDriftsudgifter til Nicolai komplekset37.73 KB 410 410 410 410  
KU-S-03 pdfFlere unge mødes om musikken38.21 KB 120 0 0 0  
KU-S-04 pdfKulturarv i den åbne skole - Stadsarkivets uddannelsestjemeste38.45 KB 465 465 465 465  
KU-S-05 pdfBymidte pulje til realisering af helhedplanen og understøttelse af byens mødestedet42.94 KB 500 500 500 500  
KU-S-06 pdfFrivilligheds- og foreningskoordinator til Godset41.72 KB 500 500 500 500  
KU-S-07 pdfØgning af driftstilskuddet til Fonden Harteværket38.71 KB 300 300 300 300  
KU-S-08 pdfStyrket af musikskolemiljøet i Centerbyerne38.25 KB 345 345
345
345 345  
KU-S-09 pdfHalvering af ventelisten til Kolding Musikskole38.25 KB 1.212 1.212 1.212 1.212  
KU-S-10 pdfEfterslæb energiudgifter kulturinstitutionerne35.51 KB 400 400 400 400  
KU-S-11 pdfTur-retur på OplevKolding.dk36.07 KB 100 0 0 0  
KU-S-12 pdfRestaurering af Den Spanske Trappe (kunstværk af Lin Utzon)36.76 KB 110 0 0 0  
KU-S-13 pdfByens PlankeVÆRKER - midlertidig udsmykning af byggehegn i Kolding38.13 KB 100 100 100 100  
KU-S-14 pdfØgning af driftstilskuddet til Kongeaamuseet37.18 KB 30 30 30 30  
             
  Anlæg:          
KU-A-01 pdfBygning 5, Nicolai - Etablering af brugeradgang til huset38.45 KB 150 0 0 0  
KU-A-02 pdfBedre interne lokalesammenhænge for frivillige på Godset38.86 KB 275 0 0 0  
KU-A-03 pdfEtablering af Slagtøjslokale i Gl. Svømmehal41.87 KB 1.440 0 0 0  
   - Heraf afledt drift 0 75 75 75  
KU-A-04 pdfAksel Olsens ejendom - fondsansøgning til etablering af museum/udstilling/læringsrum i hus, forundersøgelser i arkivalierne, formigling og istandsættelse af haven47.61 KB 500 0 0 0  
KU-A-05 pdfOm- og tilbygning Vamdrup Kino38.27 KB 1.000 1.500 0 0  
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey