Forslags-

nr.

Tekst: 2018 2019 2020 2021 Side
  Drift:          
SEN-S-01 pdfAktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 3 (Seniorpolitiksandel af 75+ med aktuel efterspørgselsprocent)98.5 KB 6.597 10.421 18.191 26.321  
SEN-S-02 pdfStigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentrene34.74 KB 8.000 8.000 8.000 8.000  
SEN-S-03 pdfDrifts- og vedligeholdelsesudgifter affødt af køkkenrenovering38.41 KB 1.120 1.120 1.120 1.120  
SEN-S-04 pdfBlodprøvetagning i eget hjem55.45 KB 300 300 300 300  
SEN-S-05 pdfSikre styringen af seniorområdet ved forbedring af ledelsesinformation37.9 KB 1.035 420 420 420  
SEN-S-06 pdfMundhygiejneprojektet på plejecentrene37.32 KB 0 400 400 560  
SEN-S-07 pdfFysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen37.44 KB 450 0 0 0  
SEN-S-08 pdfFlytning af City Hjemmeplejegruppe38.44 KB 785 55 55 55  
             
  Anlæg:          
SEN-A-01 pdfRenovering Vesterløkke38.96 KB 1.600 0 0 0  
SEN-A-02 pdfKøkkenrenovering Vesterløkke44.99 KB 2.500 0 0 0  
   - Afledt drift 160 160 160 160  
SEN-A-03 pdfLovliggørelse af pavillon på Catolhavegyfen og tilknyttede omkostninger32.77 KB 2.150 0 0 0  
   - Afledt drift 495 240 240 240  

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey