Forslags-nr. Tekst: 2018 2019 2020 2021  Side
   Drift:          
SOC-S-01 pdfSocialpædagogisk støtte efter SEL §8546.5 KB 3.000 2.000 2.000 2.000  
SOC-S-02 pdfVærestedet Space39.76 KB 470 1.410 1.410 1.410  
SOC-S-03 pdfOpnormering af Psykiatrirådgivningen og forsprgshjemmet Overmarksgården38.63 KB 0 850 850 850  
SOC-S-04 pdfSocialsygeplejerske43.14 KB 0 450 450 450  
SOC-S-05 pdfPsykiatrisygeplejerske177.87 KB 350 350 350 350  
SOC-S-06 pdfRefugium for borger med sindslidelse43.13 KB 0 1.635 1.335 1.335  
SOC-S-07 pdfServicenineau for kommunale væresteder til psykisk sårbare borger39.55 KB 100 0 0 0  
SOC-S-08 pdfFysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen34.42 KB 450 0 0 0  
SOC-S-09 pdfBuskørsel til førtidspensionister41.25 KB 647 617 617 617  
SOC-S-10 pdfBuskørsel til kontanthjælpsmodtagere39.59 KB 396 366 366 366  
             
Anlæg:
             
SOC-A-01 pdfRelokalisering af værestedet Space og Vestervænget
82.31 KB
6.200 0 0 0
             
Frasalg af grunde på
Dyrehavevej -2.000 0 0 0
  -      Afledt drift 0 -180 -180 -180
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey