Forslags-nr. Tekst: 2018 2019 2020 2021 Side  
  Drift:          
             
UDU-S-01 pdfLeje af pavilloner ved Dalby Skole og Lyshøjskolen35.29 KB  924  744  242  0  
             
UDU-S-02 pdfAfledt drift vedr. nybyggeri ved Dalby Skole og Vonsild Skole35.67 KB  0  0  630  1.511  
             
UDU-S-03 pdfProfessionelle læringsfællesskaber i folkeskolen47.78 KB  1.792  4.300  4.300  4.300  
             
UDU-S-04 pdfUdvikling i udskolingen52.88 KB  625  875  0  0  
             
UDU-S-05 pdfEkstra puljetimer i folkeskolen46.53 KB  1.334  3.200  3.200  3.200  
             
UDU-S-06 pdfInklusionsressourcer i folkeskolen47.4 KB  834  2.000  2.000  2.000  
             
UDU-S-07 pdfGratis busser til skole- og institutionsbørn - manko124.98 KB 435 210 210 210  
             
UDU-S-08 pdfStyrkelse af børns muligheder for fælles oplevelser i folkeskolen via lejrskoler/ekskursioner51.35 KB 1.250 3.000 3.000 3.000  
             
UDU-S-09 pdf3 Lejrskoleture - 1 i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling92.83 KB 1.167 2.800 2.800 2.800  
             
UDU-S-10 pdfLeasing af it-udstyr - folkeskolen93.13 KB 5.402 5.402 5.402 5.402  
             
UDU-S-11 pdfProjekt "dele børn til hele børn" i alle special tilbud93.31 KB 99 55 55 55  
             
UDU-S-12 pdfForlængelse af forsøg med modulordning ved Fynslundskolens SFO89.04 KB 158 92 0 0  
             
  Anlæg:          
             
UDU-A-01 pdfSpecialcenter Vonsild - Etape 235.96 KB  14.030  14.030  0  0  
  - Afledt drift  0  71  171  171  
             
UDU-A-02 pdfOmbygning af Specialcenter Marielundskolen187.51 KB  3.675  3.675  0  0  
             
UDU-A-03 pdfUdearealer på Bramdrup Skole, mellemtrin34.84 KB  1.840  0  0  0  
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey