Forslags-

nr.

Tekst: 2018    2019     2020    2021    Side
  Drift:          
VEJ-S-01 pdfSamkørsel - "Brug bilen". Udvikling af pendler-app52.01 KB 1.200 50 50 50  
VEJ-S-02

pdfMidler til borgercentreret tilgængelighed i de offentlige rum - Kolding Kommunes tilgængelighedsstrategi273.38 KB

500 800 920 1.092  
VEJ-S-03 pdfUdvidelse af budget til drift og vedligehold af offentlige legepladser jf. Legepladsstrategien47.33 KB 350 350 350 350  
VEJ-S-04 pdfRenovering af særlige broer og bygværker171.72 KB 1.100 750 500 600  
VEJ-S-05 pdfKapitalværdi af broer og bygværker38.14 KB 2.000 1.350 1.400 1.400  
VEJ-S-06 pdfForøget vejafvandingsbidrag til Blue Kolding39.37 KB 1.100 1.100 1.100 1.100  
VEJ-S-07 pdfDrift af springvand i Slotssøen36.38 KB 65 65 65 65  
VEJ-S-08 pdfAfledt drift i forbindelse med puljemidlerne48.21 KB 700 890 1.080 1.270  
VEJ-S-09 pdfVejmandsordningen39.88 KB 450 450 450 450  
VEJ-S-10 pdfKollektiv trafik - implementering af bybusser kørende på alternative drivmidler44.51 KB 0 0 2.000 2.000  
VEJ-S-11 pdfRuteudvidelse på bybuslinje 31.09 MB 807 807 807 807  
VEJ-S-12 pdfAlternativ efterkommelse af forsinkelser på linje 1 og 2106.21 KB 1.100 1.100 1.100 1.100  
VEJ-S-13 pdfBetjening af GL. Tved med busrute 254281.78 KB 21 21 21 21  
VEJ-S-14 pdfØget graffiti indsats39.06 KB 500 500 500 500  
VEJ-S-15 pdfEtablering af hundeskov ved Christiansfeld1.09 MB 159 31 31 31  
             
  Anlæg:          
VEJ-A-01 pdfEtablering af to højresvingsbaner i vejkryds Platinvej/Vejlevej og C F Tietgensvej/Vejlevej152.01 KB 1.500 0 0 0  
   - Afledt drift 0 2 2 2  
VEJ-A-02 pdfNy Esbjergvej/Vejlevej - Etablering af højresvingsbane fra Ny Esbjergvej152.01 KB 915 0 0 0  
   - Afledt drift 0 2 2 2  
VEJ-A-03 pdfKrydsombygning Tankedalsvej/Vonsildvej og Industrivej909 KB 6.500 0 0 0  
   - Afledt drift 0 7 7 7  
VEJ-A-04 pdfHøjresvingsbane - Østerbrogade/Kolding Åpark110.91 KB 825 0 0 0  
   - Afledt drift 0 4 4 4  
VEJ-A-05 pdfEtablering af parkeringsplads ved den gamle Jernbanestation i Jernbanegade, Christiansfeld768.36 KB 800 0 0 0  
   - Afledt drift 0 8 8 8  
VEJ-A-06 pdfRenovering af p-plads nord for Ndr. Ringvej - ved Legeparken1.16 MB 3.500 0 0 0  
   - Afledt drift 0 36 36 36  
VEJ-A-07 pdfUdvidelse af pendlerparkeringspladsen på Kokholm ved Scandic577.47 KB 1.870 0 0 0  
   - Afledt drift 0 15 15 15  
VEJ-A-08 pdfVideoovervågning af centrale parkeringspladser475.38 KB 4.300 0 0 0  
   - Afledt drift 40 80 80 80  
VEJ-A-09 pdfUdvidelse af kapaciteten på parkeringspladsen ved Warmingsgade378.38 KB 545 0 0 0  
VEJ-A-10 pdfStepping - vejudvidelser ifm. grusgravkørsel269.46 KB 13.500 0 0 0  
   - Afledt drift 0 68 68 68  
VEJ-A-11 pdfStepping - anlæg af omfartsvej226.41 KB 41.125 0 0 0  
   - Afledt drift 0 165 165 165  
VEJ-A-12 pdfHaderslevvej - Christiansfeld - Nyt vejprofil434.46 KB 5.800 0 0 0  
   - Afledt drift 0 6 6 6  
VEJ-A-13 pdfRytterskolevej - anlæg af fortov el. lign440.23 KB 510 0 0 0  
   - Afledt drift 0 10 10 10  
VEJ-A-14 pdfSeest Bakke - Trafiksanering550.52 KB 1.025 0 0 120  
   - Afledt drift 0 15 15 15  
VEJ-A-15 pdfHøjvang - Lunderskov - Bedre forhold for cyklister og forgængere452.81 KB 1.565 0 0 0  
   - Afledt drift 0 28 28 28  
VEJ-A-16 pdfAlminde Hule - anlæg af cykelsti542.54 KB 2.300 0 0 0  
   - Afledt drift 0 26 26 26  
 VEJ-A-17 pdfEtablering af cykelsti i Vamdrup ved Vamdrup Skole555.86 KB 390 0 0 0  
    - Afledt drift 0 5 5 5  
 VEJ-A-18 pdfCykelstier på Skolebakken i Nr. Bjert370.58 KB 6.600 0 0 0  
    - Afledt drift 0 30 30 30  
 VEJ-A-19 pdfÅhaven, et rekreativt område i Kolding Åpark1.61 MB 2.000 0 0 0  
   - Afledt drift 100 100 100 100  
 VEJ-A-20  pdfRenovering af Storegade i Lunderskov441.78 KB 10.000 0 0 0  
     - Afledt drift 300 300 300 300  
 VEJ-A-21 pdfFriarealer omkring Klostergården880.8 KB 8.750 7.600 0 0  
   - Afledt drift 327 327 327 327  
VEJ-A-22 pdfUdvikling af Kolding Å, Stadiongrunden til Harteværket440.4 KB 5.390 0 0 0  
   - Afledt drift 146 146 146 146  
VEJ-A-23 pdfLegeplads, Lindegade, Christiansfeld188 KB 1.200 0 0 0  
   - Afledt drift 0 20 20 20  
 VEJ-A-24 pdfLegeplads Søstrehusets Have - Christiansfeld208.68 KB 700 0 0 0  
   - Afledt drift 0 20 20 20  
 VEJ-A-25 pdfSlæbested ved Løverodde41.25 KB 200 0 0 0  
    - Afledt drift 0 50 50 50  
VEJ-A-26 pdfStiforbindelse fra lokalplan 0911-12 ved Stenderupvej til Østerløkke502.5 KB 800 0 0 0  
   - Afledt drift 3 3 3 3  
VEJ-A-27 pdfForbedring af krydsningsforholdene for bløde trafikanter ved Arena Syd Vamdrup283.61 KB 550 0 0 0  
VEJ-A-28 pdfEtablering af signalanlæg i Krydset Plantinvej - Stålvej218.48 KB 5.600 0 0 0  
   - Afledt drift 0 23 23 23  
VEJ-A-29 pdfBustrafik over Banegårdspladsen306.91 KB 550 0 0 0  
   - Afledt drift 0 12 12 12  
VEJ-A-30 pdfIdyl - cykelsti mellem Ankerhusvej og rundkørslen på Skamlingvejen420.36 KB 3.500 0 0 0  
   - Afledt drift 0 27 27 27  

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey