Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb.

For 2019 indeholder budgettet følgende forslag til bevillingsnoter - se ovenstående. Der er 17 bevillingsnoter i alt, og de er opdelt i "Bevillingsnoter 2019 - afsluttede" og "bevillingsnoter 2019 - ikke afsluttede". Når en note er afsluttet vil den blive flyttet til de afsluttede bevillingsnoter, så det altid er de bevillingsnoter der ikke er afsluttet, som findes under linket "Bevillingsnoter 2019 - ikke afsluttede".

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey