Ansvarlig: Thomas Boe

Forventes afsluttet: September 2020

13 Lokal erhvervsservice

En del af den hidtidige kommunale indsats varetages fra 2019 af lokale erhvervshuse og via den centralt etablerede erhvervsfremmeportal. Kommunerne vil herefter være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så virksomheder og kommuner i fællesskab kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats både i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Kommunerne har forsat mulighed for at etablere erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, der kan hjælpe virksomheder videre.

Det pålægges Kommunaldirektøren at igangsætte en inddragende proces, som skal afdække og fremkomme med forslag til den bedst mulige anvendelse af de budgetlagte midler til lokal erhvervsservice med særligt fokus på i størst mulig grad at udnytte styrkerne i og samspillet mellem erhvervshusene, erhvervsfremmeportalen, Business Kolding, andre aktører og ressourcer internt i kommunen.

Erhvervs- og vækspolitik med Byrådet var planlagt til marts måned. Den blev skubbet til juni og selve erhvervs- og vækstpolitikken forventes vedtaget september 2020.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey