Ansvarlig: Trine Andersen

Forventes afsluttet: September 2020

16 Borgerens centrum

Økonomiudvalget ønsker en styrket implementering af borgerens centrum.

Det pålægges Kommunaldirektøren, med baggrund i den planlagte drøftelse mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget i marts 2019, at udarbejde et oplæg med fokus på implementering og fastholdelse af borgerens centrum, på tværs af forvaltninger.

Der forudsættes en stærk ledelses- og medarbejdermæssig fokus og involvering forankret i HR-afdelingen.

Alle projekter under Borgerens Centrum puljen, herunder aktionsforskningsforløbet, forventes afrapporteret til Økonomiudvalget den 15. september 2020.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey