Tidsplanen er vedtaget af Byrådet den 24. april 2018.

 

 

Tidsplan for budgetlægningen 2019 med tilhørende budgetoverslagsår 2020 til 2022.

 

23. januar

Økonomiudvalget:

·         Behandler udkast til budgetstrategi 2019.

27. februar

Byrådsseminar:

·         Drøfter budgetstrategi 2019.

6. marts

Økonomiudvalget:

·         Godkender foreløbige bevillingsrammer og drøfter strategiske styringsmål 2019-2022.

7. marts – 20. august

De stående udvalg udarbejder:

·         Budgetbidrag for eget område.

·         Realiserer andel af Budgetmodel, der vedtages af Byrådet den 24. april 2018.

·         Udarbejder ændringsforslag vedrørende investeringsfonden.

24. april

Økonomiudvalget (ekstraordinært møde):

·         Indstiller budgetmodel 2019.

·         Indstiller endelige bevillingsrammer i 2019 pris- og lønniveau.

24. april

Byrådet:

·         Godkender budgetmodel 2019

·         Godkender endelige bevillingsrammer i 2019 pris- og lønniveau.

15. maj

Økonomiudvalget:

·         Behandler forslag til revideret tidsplan inkl. oplæg til overordnet procedure for mulighedskatalogets indhold og udarbejdelse.

Senest uge 32

MED-udvalg høres vedrørende budgetbidrag for egne områder.

4. juni

Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Seniorudvalget:

·         Resultat af senioranalyse forelægges.

4. juni

Økonomiudvalget:

·         Der forelægges udkast til mulighedskatalogets afsnit vedrørende indtægter og anlæg.

·         Der forelægges reviderede bevillingsrammer til orientering.

19. juni

Økonomiudvalget:

·         Vedtager budgetbidrag for egne områder samt orienteres om den samlede status for budgetlægningen 2019.

·         Der forelægges udkast til mulighedskatalogets afsnit vedrørende igangværende analyser m.v.

·         Der forelægges reviderede bevillingsrammer til orientering.

26. juni

Hovedudvalget orienteres om det foreløbige budgetbidrag 2019 fra kl. 10.00 - 11.00

26. juni

Byrådet, seminar fra kl. 15.00 – 17.00:

·         Status for budgetlægningen 2019 herunder foreløbig konsekvens af regeringsaftalen i forhold til tilskud, skatter m.v.

·         Forslag til demografimodel inkl. konsekvenser for 2019.

·         Forelæggelse af diverse analyser.

·         Status for udvalgenes overholdelse af bevillingsrammer 2019-2022.

·         Prioritering af investeringsfondens 2019-midler på baggrund af forslag fremsendt af udvalgene.

14. august

Økonomiudvalget (ekstraordinært):

·         Mulighedskataloget udleveres med udgangspunkt i den reviderede budgetbalance.

16. august

Hovedudvalget (ekstraordinært):

·         Møde med henblik på tilkendegivelser i forhold til mulighedskataloget indhold.

Senest 17. august

Forvaltningens-MED indkaldt af den enkelte direktør:

·         Præsentation af mulighedskataloget for medarbejdersiden.

20. august

De stående udvalg:

·         Seneste frist for fremsendelse af teknisk budgetbidrag inkl. eventuelle ændringsforslag til Centralforvaltningen.

21. august

Økonomiudvalget:

·         Hvordan ser balancen ud?

·         Hvor meget ønskes til økonomisk råderum i budgetforhandlingen inkl. eventuel forøgelse af investeringsfonden?

·         Hvilken budgetforbedring/ramme er målet?

·         Hvilken ændring skal der konkret ske på serviceudgifter i alt og fordelt på udvalg?

·         Mulighedskataloget vedtages til offentliggørelse korrigeret i forhold til de tilkendegivelser, der kom frem på mødet den 14. august.

21. august

Hovedudvalget (ekstraordinær)

·         Orientering om Økonomiudvalgets beslutning.

21. august

Økonomiudvalgsseminar fra kl. 10.00 – 11.30:

·         Drøftelse af regeringsaftalens konsekvens, udligningsreform, status for udvalgenes udarbejdelse af budgetbidrag m.v.

Senest 29. august

Seneste frist for høring i ældreråd, handicapråd og fritidsråd.

Senest 31. august

Udvalgsmøder (ekstraordinær):

·         Andel af den af Økonomiudvalget besluttede reduktion på serviceudgifter realiseres med udgangspunkt i mulighedskatalogets forslag.

Ultimo uge 35

Hovedudvalget orienteres om budgetforslag til 1. behandling.

 

4. september

Økonomiudvalget og Hovedudvalget fra kl. 8.00

·         Drøftelse af budgetforslag til 1. behandling.

4. september 

Økonomiudvalget fra kl. 8.00

·         1. behandling af teknisk budgetforslag 2019.

4. september

Byrådet, ekstraordinært møde fra kl. 11.00 – 11.15:

  • 1. behandling af teknisk budgetforslag 2019.

4. september

Byrådsseminar fra kl. 11.15 – 13.00:

·         Status på budgetlægningen herunder en endelig balance inkl. regeringsaftalens konsekvenser samt orientering om den sidste del af budgetproceduren.

·         Udlevering af katalog med ændringsforslag.

Uge 36 - 37

Borgmesteren forhandler budgetaftale.

Uge 36 - 37

Hovedudvalget og den øvrige MED-organisation orienteres umiddelbart efter budgetaftale er indgået.

25. september

Økonomiudvalget (Ekstraordinært møde) fra kl. 18.45 – 19.00

·         2. behandling af budgetforslag 2019.

25. september

Byrådet.

·         2. behandling af budgetforslag 2019.Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey