Ud over besparelserne på de stående udvalg indgår der som en del af den pålagte reduktion i serviceudgifterne to fælles reduktionsmål:

Analyse af øvrige velfærdsområder

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey