Økonomiudvalget

Økonomiudvalget 2

*Personalereduktion realiseres som anført under sagsfremstillingen

** Business Kolding er allerede i budgetforslaget reduceret med 1,060 mio. kr. svarende til den merudgift til kommunale erhvervshuse, der følger af aftalen mellem regeringen og KL

***Reduktionen svarer til 4 kr. pr. indbygger.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey