Forslags-

nr.

Tekst: 2019 2020 2021 2022 Side
  Drift:          
SOC-S-01  pdfOpnormering af Psykiatrirådgivningen og forsorgshjemmet Overmarksgården31.85 KB 850 850 850 850  
SOC-S-02  pdfBorger til Borger32.93 KB 500 500 500 500  
SOC-S-03  pdfPsykiatriområdet - budgetbuffer30.43 KB 5.000 5.000 5.000 5.000  
SOC-S-04  pdfFysisk udviklingsplan for Senior- og_Socialforvaltningen32.28 KB 375 0 0 0  
SOC-S-05  pdfVærestedet Space34.03 KB 0 1.200 1.200 1.200  
SOC-S-06  pdfBuskørsel til enlige forsørgere på kontanthjælp38.67 KB 126 126 126 126  
             
SUN-S-01  pdfEgenbetaling for kost og rengøring på Døgnrehabilitering Kolding30.86 KB 745 745 745 745  
SUN-S-02  pdfVederlagsfri fysioterapi119.92 KB 500 500 500 500  
SUN-S-03  pdfTelemedicinsk hjemmemonitorering af KOL - Patienter40.98 KB 272 0 0 0  
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey