Forslags-

nr.

Tekst: 2019 2020 2021 2022 Side
  Drift:          
VEJ-S-01  pdfSamkørsel - "Brug bilen". Udvikling af pendler-app47.12 KB 1.200 50  50 50  
VEJ-S-02  pdfUdvidelse af ramme til kollektiv trafik41.18 KB 2.000 2.000 2.000 2.000  
VEJ-S-03  pdfØget graffiti indsats34.53 KB 500 500 500 500  
VEJ-S-04  pdfOmlægning af toiletbygning Stejlbjerg748.42 KB 200 -8 -8 -8  
VEJ-S-05  pdfNy LER-lov ledningsejerregisteret39.71 KB 1.750 1.750 1.750 1.750  
VEJ-S-06  pdfKapitalværdi af broer og bygværker43.93 KB 1.200 1.750 1.750 1.750  
VEJ-S-07  pdfByparken33.1 KB 60 60 60 60  
VEJ-S-08  pdfUdskiftning til intelligent inventar i Kolding35.27 KB 750 750 0 0  
 VEJ-S-09  pdfModel for fælles renholdelse af Kolding midtby36.42 KB 788 800 688 688  
             
MU-S-08 pdfNye kystopgaver overtaget fra Kystdiraktoratet31.45 KB 300 300 300 300  
MU-S-09 pdfKlimatilpasningskoordinator32.19 KB 300 300 300 300  
MU-S-10 pdfRegnvandshåndtering på egen grund31.84 KB 500 500 500 500  
MU-S-11 pdfMerværdiprojekt i Christiansfeld - Nyt regnvandsbassin som driver for nytænkning og lokal udvikling i det sydlige Christiansfeld462.61 KB 200 0 0 0  
             
  Anlæg:          
 VEJ-A-01  pdfKokholm - udvidelse af pendlerparkeringspladsen ved Scandic Hotel337.27 KB 2.840  0 0 0  
  - Afledt drift   0 15 15 15  
VEJ-A-02  pdfRytterskolevej - anlæg af fortov el. lignn872.38 KB 510 0 0 0  
  - Afledt drift 0 8 8 8  
VEJ-A-03  pdfFynsvej/Ndr. Ringvej - Etablering af signalanlæg956.38 KB 5.760 0 0 0  
  - Afledt drift 0 29 29 29  
VEJ-A-04  pdfGrusgrav Møsvrå Nord - Udvidelse af Nr. Stenderupvej fra udkørsel til Møsvråvej (85 m)286.14 KB 1.850 0 0 0  
  - Afledt drift 0 5 5 5  
VEJ-A-05  pdfCykelstier/cykelbane på Sysselbjergvej i Almind708.06 KB 400 0 0 0  
   - Afledt drift 0 4 4 4  
 VEJ-A-06  pdfBuen og Lyshøj Allé - Etablering af cykelstier og cykelbaner - Cykelpuljeprojekt851.03 KB 7.345 -2.880  0 0  
  - Afledt drift 0 50 50 50  
 VEJ-A-07  pdfCykelstier på Skolebakken i Nr. Bjert417.89 KB 8.000 0 0 0  
  - Afledt drift 0 24 24 24  
VEJ-A-08  pdfKrydsombygning TankedalsvejVonsildvej og Industrivej471.31 KB 6.000 0 0 0  
  - Afledt drift 0 7 7 7  
VEJ-A-09  pdfHævet flade i krydset Sjølundvej/Åstorpvej i Sjølund571.81 KB 555 0 0 0  
  - Afledt drift 0 3 3 3  
VEJ-A-10  pdfRenovering af afløb Rebæk Strand266.2 KB 439 0 0 0  
VEJ-A-11  pdfRenovering af særlige broer og bygværker280.27 KB 1.100 750 500 600  
VEJ-A-12  pdfRenovering af Borchs Gård38.38 KB 10.000 5.575 0 0  
  - Afledt drift 0 0 200 200  
VEJ-A-13  pdfDalbyvej, etablering af flisefortov457.85 KB 1.190 0 0 0  
  - Afledt drift 0 35 35 35  
VEJ-A-14  pdfDalbyvej, etablering af grusfortov457.6 KB 715 0 0 0  
  - Afledt drift 0 32 32 32  
VEJ-A-15  pdfEltangvej etablering af cykelsti415.94 KB 3.260 0 0 0  
  - Afledt  drift 0 48 48 48  
VEJ-A-16  pdfNr. Stenderupvej (2 minus 1 - vej)506.84 KB 2.500 0 0 0  
  - Afledt drift 0 7 7 7  
VEJ-A-17  pdfNr. Stenderupvej etablering af cykelsti510.79 KB 2.350 0 0 0  
  - Afledt drift 0 19 19 19  
VEJ-A-18  pdfPulje til mindre vejprojekter32.01 KB 550 0 0 0  
VEJ-A-19  pdfRenovering af p-plads nord for Ndr. Ringvej ved Legeparken534.67 KB 3.500 0 0 0  
  - Afledt drift 0 36 36 36  
VEJ-A-20  pdfVideoovervågning af centrale p-pladser833.93 KB 4.227 0 0 0  
  - Afledt drift 40 80 80 80  
 VEJ-A-21  pdfPlovfuren - Belysning og fartdæmpere941.07 KB 1.400 0 0 0  
  - Afledt drift 0 13 13 13  
VEJ-A-22  pdfSikker skolevej i Vester Nebel539.57 KB 5.000 0 0 0  
  - Afledt drift 0 7 7 7  
             
JOR-A-01 pdfByggemodningsramme31.88 KB 10.000 10.000 10.000 10.000  
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey