Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: April 2020

01 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.

 

Proceduren er ændret af Økonomiudvalget på mødet den 21. april 2020. Den månedlige opgørelse vedrørende serviceudgifter fremsendes fremover til Byrådets medlemmer via mail – til orientering. Den kvartalsvise opfølgning styrkes og vil som i 2019 foregå i månederne april, august og november (I 2020 erstattes april dog af maj som følge af Covid-19). Den af Økonomiudvalget ændrede procedure følges resten af 2020.

Likviditetsbudgettet er godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 18. februar 2020.

Noten betragtes herefter som afsluttet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey