Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: Januar 2020

04 Ledelse, myndighed og administration, stillingsreduktion

Der er et ønske om at slanke den administrative organisation særligt med fokus på en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder reduktion i ledelseslagene. Lønbudgettet tilpasses med 10 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 20 årsværk.

Den administrative organisation dækker ledelse, myndighed og administration på alle områder, idet fordelingen af reduktionsmålet alene sker på baggrund af den samlede lønsum under administrationspolitik i regnskab 2018. Den enkelte forvaltning kan udmønte reduktionen på alle egne politikområder.

Med vedtagelsen af budget 2020 er reduktionen på 10 mio. kr. realiseret. På baggrund af forvaltningernes tilkendegivelser er sket følgende vedrørende fokus på en flad ledelsesstruktur:

 

Kommunaldirektøren: Reduktionen er ikke udmøntet på ledere. Ledelsesstrukturen i Centralforvaltningen er flad - der er således højest 3 niveauer fra kommunaldirektøren til "yderset medarbejder" i forhold til personaleansvar og 4 niveauer i forhold til "Fagligt ansvar".

 

Socialdirektøren: Reduktionen er udmøntet på ledere på niveau 3 og 4. Ledelsesstrukturen i Socialforvaltningen er flad - Der er 3 niveau 2 chefer, 2 niveau 3 chefer og der er således højest 4 niveauer fra socialdirektøren til "yderste medarbejder" i forhold til personaleansvar og fagligt ansvar".

 

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren: I Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen er budgetreduktionerne udmøntet på ledelse og administration indenfor myndighedsområdet. Sammen med de udmøntede reduktioner på seniorområdets øvrige administration medfører det, at forvaltningen p.t. implementerer forskellige justeringer af organisering og processer på disse områder med henblik på at sikre en fortsat effektiv understøttelse af de borgerrettede funktioner.

 

By- og Udviklingsdirektøren: På By- og Udviklingsforvaltningen er budgetreduktionen vedrørende ledelse og administration udmøntet på forvaltningens politikområder, og der er reduceret stillinger blandt både medarbejdere og ledere. I forbindelse med budgetreduktionerne på By- og Udviklingsforvaltningens områder pågår der et arbejde med at håndtere konsekvenserne af besparelserne. Dette sker ud fra bl.a. en række retningsgivende beskrivelser for forskellige opgavetyper ligsom der pågår en prioritering af opgaver og tilpasning af serviceniveauerne.

 

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren: Reduktionen er udmøntet på både ledelse og administration. Der er således reduceret med 5 leder- og koordinatorstillinger i administrationen og på arbejdsmarkedsområdet. Den resterende besparelse er fordelt forholdsmæssigt mellem myndighed og administration på arbejdsmarkedsområdet og mellem central administration og decentral administration og ledelse på børne- og uddannelsesområdet.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey