Ansvarlig: Brian Urban

Afsluttet: April 2020

07 Mad til seniorområdet

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2020, set i forhold til prisen den 1. januar 2019. 

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2020, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

 

Regnskab fra Elbo Køkkenet og fritvalgspriser madservice har været behandlet i Byrådet den 28. april 2020. Noten anses hermed som afsluttet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey