Ansvarlig: Helle Damgaard

Afsluttet: -

08 Frivilligt socialt arbejde

Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Socialdirektøren.

 

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som afsluttet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey