Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: -

09 Personaleaktivitet

Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på 50.000 kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune.

 

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som afsluttet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey