Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: -

11 International aktivitet

Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskuds bevilling.

 

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som afsluttet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey