Den foreløbige tidsplan for budget 2020 ser således ud

19. februar: Møde i Økonomiudvalget

Godkender budgetstrategi for budget 2020
Drøfter, om der er områder, der ønskes belyst i løbet af budgetprocessen

Marts-juni: De stående udvalg

Udarbejder budgetforslag for eget område

23. april: Økonomiudvalget

Vedtager bevillingsrammer for 2020-2023
Godkender Direktionens fremsendte model for tilvejebringelse af råderum

21. maj: Økonomiudvalget

Orientering om status på budgetlægningen

Juni: De stående udvalg

Udarbejder budgetbidrag for eget område, som ligger klart før sommerferien

Juni: Byråd og Økonomiudvalg

Orienteres på et ordinært møde om status på budgetprocessen

August: Budgetseminar for Byråd og Økonomiudvalg (½ dag)

Status på budgetprocessen og genopretningsplan.

September: Økonomiudvalg

Orienteres om status efter regeringsaftalen og vedtager eventuelle budgetreduktionsrammer fordelt på udvalg.

Oktober: De stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet

Afsluttende budgetforhandlinger og endelig vedtagelse af Budget 2020.

 

 

(Vedtaget på Økonomiudvalget den 19/2-19 og den 13/8-19.)

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey