Administrativ tidsplan for budgetlægningen 2020 med tilhørende budgetoverslagsår 2021 til 2023

Dato

Aktivitet

19. februar

Økonomiudvalget: Godkender budgetstrategi 2020.

Marts – juni

De stående udvalg: Udarbejder budgetbidrag for eget område.

23. april

Økonomiudvalget: Vedtager bevillingsrammer for 2020-2023. Godkender direktionens fremsendte model for tilvejebringelse af råderum.

21. maj

Økonomiudvalget: Orientering om status på budgetlægningen.

4. juni Forvaltningernes budgetbidrag til økonomiudvalgets eget område inkl. eventuelle ændringsforslag til Centralforvaltningen.

Senest 17. juni

MED forvaltning orienteres om forvaltningens budgetbidrag

18. juni Økonomiudvalget: Behandling af budgetbidrag for egne områder samt generel orientering om status for budgetlægningen.

21. juni

Forvaltningernes budgetbidrag til økonomiudvalget eget område inkl. eventuelle ændringsforslag til Centralforvaltningen.
De stående udvalg: Seneste frist for fremsendelse af foreløbigt budgetbidrag.

25. juni

Byrådet: Orientering om status på budgetlægningen.

25. juni

Hovedudvalget orienteres om det foreløbige budgetbidrag (administrativ orientering).

13. august

Byrådsseminar fra kl. 15.00 til 19.00:

 • Status for den forventede regnskabsrealisering 2019.
 • Den foreløbige balance for 2020 herunder drøftelse af handlingsplan for likviditetsopbygning og budgetbalance.
13. august

Økonomiudvalget kl. 19.00 (Ekstraordinært møde)

 • Vedtage model for opbremsning 2019.
 • Drøfte eventuel engangsbesparelse 2019.
 • Foreløbig tilkendegivelse vedrørende model for genopretning 2020-2023.

14. august

Hovedudvalget kl. 9.00:

 • Orientering om Økonomiudvalgets drøftelser og eventuelle beslutninger på mødet den 13. august 2019.

17. september

Økonomiudvalget:

 • Vedtagelse af overordnet procesmodel for genopretning af budgetbalance 2020-2023.

Senest 25. september

MED-organisation orienteres om forvaltningens endelige budgetbidrag.

 

7. oktober

Hovedudvalget (Ekstraordinært møde).
Administrativ orientering om budgetforslag.

 

Ultimo uge 39

Foreløbig budgetbalance inkl. regeringsaftalens konsekvenser udsendes.

 

27. september - 7. oktober

Borgmesteren forhandler med gruppeformænd om budget 2020.

 

8. oktober

Byrådsseminar, orientering om status for budget 2020.

 • Udlevering af katalog med ændringsforslag (forslagene offentliggøres løbende på www.kolding.dk)
8. oktober

Økonomiudvalgsmøde med Hovedudvalget.

 

8. oktober
 1. behandling af budgetforslag 2020 i Økonomiudvalget.
8. oktober
 1. behandling af budgetforslag 2020 i Byrådet.
21. oktober

Udvalgsdagsordener vedrørende blokbesparelser m.v. udsendes senest kl. 12.00.

 

Uge 43

Fra tirsdag den 22. oktober til torsdag den 24. oktober:

 • Udvalgene udmønter blokbesparelser i konkrete besparelser.
Uge 43/44

Fra fredag den 25. oktober til og med onsdag den 30. oktober:

 • Høring i råd, nævn, bestyrelser, MED-udvalg m.v.
31. oktober

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget (kl. 18.30) og ekstraordinært møde i Byrådet (kl. 19.00):

 • 2. behandling inklusiv udmøntning af blokbesparelser og forelæggelse af diverse høringssvar.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey