Administrativ tidsplan for budgetlægningen 2020 med tilhørende budgetoverslagsår 2021 til 2023

Dato

Aktivitet

19. februar

Økonomiudvalget: Godkender budgetstrategi 2020.

Marts – juni

De stående udvalg: Udarbejder budgetbidrag for eget område.

23. april

Økonomiudvalget: Vedtager bevillingsrammer for 2020-2023. Godkender direktionens fremsendte model for tilvejebringelse af råderum.

21. maj

Økonomiudvalget: Orientering om status på budgetlægningen.

4. juni Forvaltningernes budgetbidrag til økonomiudvalgets eget område inkl. eventuelle ændringsforslag til Centralforvaltningen.

Senest 17. juni

MED forvaltning orienteres om forvaltningens budgetbidrag

18. juni Økonomiudvalget: Behandling af budgetbidrag for egne områder samt generel orientering om status for budgetlægningen.

21. juni

Forvaltningernes budgetbidrag til økonomiudvalget eget område inkl. eventuelle ændringsforslag til Centralforvaltningen.
De stående udvalg: Seneste frist for fremsendelse af foreløbigt budgetbidrag.

25. juni

Byrådet: Orientering om status på budgetlægningen.

25. juni

Hovedudvalget orienteres om det foreløbige budgetbidrag (administrativ orientering).

13. august

Byrådsseminar fra kl. 15.00 til 19.00:

  • Status for den forventede regnskabsrealisering 2019
  • Den foreløbige balance for 2020 herunder drøftelse af handlingsplan for likviditetsopbygning og budgetbalance
  • Regeringsaftalens foreløbige konsekvenser

Senest 20. august

MED forvaltning orienteres om forvaltningens endelig budgetbidrag.

21. august

De stående udvalg: Seneste frist for fremsendelse af endeligt budgetbidrag inkl. eventuelle ændringsforslag til Centralforvaltningen.

27. august

Hovedudvalget (Ekstraordinært møde). Orientering om budgetforslag.

27. august

Byrådsseminar fra kl. 15.00: Drøftelse af regeringsaftalens konsekvens, status for udvalgenes udarbejdelse af budgetbidrag m.v.

Senest 27. august

Seneste frist for høring i ældreråd, handicapråd og fritidsråd.

3. september

Økonomiudvalget og Hovedudvalget fra kl. 8.30: Drøftelse af budgetforslag til 1. behandling.

3. september 

Økonomiudvalget fra kl. 9.00: 1. behandling af teknisk budgetforslag 2020.

3. september

Byrådsseminar fra kl. 11.00 – 12.30: Status på budgetlægningen herunder en endelig balance inkl. regeringsaftalens konsekvenser samt orientering om den sidste del af budgetproceduren. Udlevering af katalog med ændringsforslag.

3. september

Byrådet, ekstraordinært møde fra kl. 12.30 – 13.00: 1. behandling af teknisk budgetforslag 2020.

Uge 36 - 37

Borgmesteren forhandler budgetaftale.

Uge 36 - 37

Hovedudvalget og den øvrige MED-organisation orienteres umiddelbart efter budgetaftale er indgået.

24. september

Økonomiudvalget (Ekstraordinært møde) fra kl. 18.45 – 19.00: 2. behandling af budgetforslag 2020.

24. september

Byrådet. 2. behandling af budgetforslag 2020.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey