Forslags-

nr.

Tekst: 2020 2021 2022 2023
Drift:          
SEN-S-01 pdfUdskiftning af nødkald samt øgede udgifter til GPS til demente32.78 KB 1.130 230  230 230
SEN-S-02 pdfPlejehjemslæger30.43 KB 320 320 320 320
SEN-S-03 pdfSelvtræningsudstyr31.2 KB 150 150 0 0
SEN-S-04

pdfFysisk udviklingsplan for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen. (Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag SOC-S-04 samt SSH -S-01)31.65 KB

 

400

 

0

 

0

 

0

SEN-S-05 pdfHandicapkørsel - Udvidelse fra 104 til 208 ture41.68 KB 140 260 390 520
SEN-S-06 pdfDimensioneringsaftale31.89 KB 8.900 13.500 13.500 13.500
           
Anlæg:          
SEN-A-01 pdfBorgernær dokumention på plejehjem34.38 KB 1.500 0 0
SEN-A-01 - Afledt drift 1.400 1.800 1.800 1.800
SEN-A-02 pdfÆldreboliger på Toftegården31.85 KB 1.000 0 0 0
SEN-A-03 pdfCatolhavegyden34.25 KB 3.000 0 0 0
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey