Forslags-

nr.

Tekst: 2020 2021 2022 2023
 Drift:          
           
VEJ-S-01 pdfUdskiftning til intelligent inventar i Kolding35.54 KB 750 725 -50 -50
VEJ-S-02 pdfNye krav i forbindelse med ny Lov om Ledningsejerregistrering (LER-lov)40.72 KB 1.950 2.275 2.925 600
VEJ-S-03 pdfAfledt drift Bypark Øst - Klima-tilpasningsprojekt860.92 KB 60 60 60 60
VEJ-S-04 pdfKapitalværdi af broer og bygværker44.54 KB 1.500 1.850 1.900 1.900
VEJ-S-05 pdfUdvikling af området mellem I.P. Jensen Plads og værestedet Regnbuen505.12 KB 300 0 0 0
VEJ-S-06 pdfSamkørsel - "Brug bilen"47.71 KB 600 600 600 600
VEJ-S-07 pdfUdvidelse af ramme til kollektiv trafik147.26 KB 1.500 1.500 1.500 1.500
VEJ-S-08 pdfIndledende forundersøgelse af forbindelse under Kolding Fjord40.76 KB 400 100 0 0
VEJ-S-09 pdfLynnedslag i belysning april 2019856.76 KB 1.050 0 0 0
VEJ-S-10 pdfForøget vedafvandingsbidrag til Blue Kolding35.51 KB 6.000 6.000 6.000 0
VEJ-S-11 pdfRen Kolding, Søer, åer og strande387.97 KB 350 350 175 175
           
 Anlæg:          
           
VEJ-A-01 pdf Fremkommelighed i krydset Tøndervej/Vestre Ringgade53.05 KB 3.200 4.900 0
VEJ-A-01 - Afledt drift 0 0 30 30
VEJ-A-02 pdfUdstykningsforslag - Udvidelse af Vestergade/Hedevej i Alminde ifm. udstykningsforslag for et område hhv. nord og syd for Vestergade569.13 KB 2.350 0 0 0
VEJ-A-02 - Afledt drift 0 22 22 22
VEJ-A-03 pdfRenovering af Storegade i Lunderskov, etape II452.06 KB 5.000 0 0 0
VEJ-A-03 - Afledt drift 0 150 150 150
VEJ-A-04  pdfParkeringsanlæg ved Campus34.51 KB 0 60.000 0 0
VEJ-A-04 - Afledt drift 0 0 750 750
VEJ-A-05 pdfRenovering af Borchs Gård39.15 KB 10.000 5.765 0 0
VEJ-A-05 - Afledt drift 0 2.250 -20 -20
VEJ-A-06  pdfNy stibro ved Christiansfeld160.44 KB 1.100 0 0 0
VEJ-A-07 pdf Udskiftning af P-automater pga. nye servicekrav fra Nets386.16 KB 650 0 0 0
VEJ-A-08  pdfCykelrute via Kirkevejen til Kongsbjergskolen i Lunderskov722.4 KB 13.500 0 0 0
VEJ-A-08 - Afledt drift 0 550 550 550
VEJ-A-09 pdfNdr. Ringvej og Fynsvej - krydsombygning542.8 KB 6.015 0 0 0
VEJ-A-09 - Afledt drift 0 5 5 5
VEJ-A-10 pdf Omfartsvej nord om Nr. Bjert259.4 KB 475 0 0 0
VEJ-A-11  pdfHævet flade i krydset Sjølundvej/Åstorpvej i Sjølund488.86 KB 900 0 0 0
VEJ-A-11 - Afledt drift 3 3 3 3
VEJ-A-12  pdfMobilitetspulje 2020-2027405.64 KB 0 10.000 15.000 30.000
VEJ-A-12 - Afledt drift 0 500 750 1.500
VEJ-A-13 pdfKrydsombygning Tankedalsvej/Vonsildvej og Industrivej471.23 KB 6.550 0 0 0
VEJ-A-13 - Afledt drift 0 7 7  
VEJ-A-14 pdfCykelstier på Skolebakken i Nr. Bjert418.33 KB 8.000 0 0 0
VEJ-A-14  - Afledt drift 0 24 24 24
VEJ-A-15  pdf Cykelstipulje78.17 KB 5.000 5.000 5.000 5.000
VEJ-A-15 - Afledt drift 75 150 150 150
VEJ-A-16 pdfStepping - Vejudvidelser ifm. grusgravkørsel256.43 KB 20.200 0 0 0
VEJ-A-16 - Afledt drift 0 60 60 60
VEJ-A-17 pdfPulje til mindre vedprojekter33.3 KB 2.000 2.000 2.000 2.000
VEJ-A-17 - Afledt drift 30 60 60 60
VEJ-A-18 pdfSkovbogade - Bedre trafikafvikling og trafiksikkerhed på Vejlevej-Vestre Ringgade278.54 KB 5.100 0 0 0
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey