Politisk og administrativ tidsplan for budgetlægningen 2021 med tilhørende budgetoverslagsår 2022 til 2024.

 

21. april - Økonomiudvalget

 • Godkender foreløbig tidsplan og foreløbige bevillingsrammer 2021-2024

April-juni - Teknisk budgetlægning i forvaltningerne

 • Udarbejdelse af det foreløbige basisbudget for 2021
 • Tekniske korrektioner uden politisk behandling f.eks. PL-fremskrivning, konsekvenser af allerede trufne beslutninger m.v.

29. maj - Forvaltningerne

 • Budgetbidrag til Økonomiudvalgets eget område (administrationspolitik) inkl. eventuelle ændringsforslag fremsendes til Centralforvaltningen.

 

9. juni - Hovedudvalget orienteres om det foreløbige budgetbidrag og drøfter forudsætninger for budget 2021

 

Uge 24/25 - Forvaltnings-MED

 • Orienteres om forvaltningens budgetbidrag *)

 

16. juni - Økonomiudvalget

 • Vedtager endelige bevillingsrammer 2021-2024 samt procesplan
 • Behandler budgetbidrag for egne driftsområder
 • Behandler udkast til investeringsoversigt
 • Behandler foreløbigt budgetbidrag for det finansielle område

16. juni - Byrådsseminar (kl. 10.00 – kl. 16.00), orientering om:

 • Forventet regnskab 2020
 • Aftalen mellem Regeringen og KL
 • Status for budgetlægningen 2021

20. august - De stående udvalgs seneste frist for fremsendelse af:

 • Egne budgetbidrag
 • Egne ændringsforslag

21. - 20. august - Direktionsseminar

 • Orientering om den samlede status for Budget 2021
 • Forberedelse af Byrådsseminar

31. august (kl. 9.00 - kl. 10.00) - Hovedudvalget

 • Administrativ orientering om budgetforslag 2021.

31. august (kl. 9.00 - kl. 10.00) - Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Drøftelse mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om budgetforslag 2021 (høring).

 • Hovedudvalget har frist for fremsendelse af høringssvar den 10. september 2020.

1. september - Byrådsseminar (kl. 15.00 – kl. 17.00), orientering om:

 • Status for den forventede regnskabsrealisering 2020
 • Status for budgetlægningen 2021 herunder konsekvenser af regeringsaftalen

1. - 10. september - Byrådsgrupperne kan udarbejde egne ændringsforslag

 

10. september (kl. 12.00) - Seneste frist for fremsendelse af høringssvar fra Hovedudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet.

 

10. september  (kl. 12.00) - Seneste frist for Byrådsgruppers og Byrådsmedlemmers fremsendelse af egne ændringsforslag til Borgmesteren

 

15. september - Økonomiudvalget:

 • 1. behandling af budgetforslag 2021

15. september - Byrådet (ekstraordinært møde):

 • 1. behandling af budgetforslag 2021

16. - 22. september - Borgmesteren forhandler med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2021 - 2024

 

6. oktober - Økonomiudvalget (ekstraordinært møde):

 • 2. behandling af budgetforslag 2021

6. oktober - Byrådet (ekstraordinært møde):

 • 2. behandling af budgetforslag 2021

 *) Eventuelle udtalelser til budgetforslaget fra hele MEDudvalget eller medarbejdersiden af MEDudvalget om budgettets konsekvenser for de arbejdsmæssige, personalemæssige, samarbejdsmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold skal vedlægges budgetbidraget/forslaget, når det sendes videre til det budgetansvarlige udvalg. Såfremt ovennævnte tidsplan ændres, skal det sikres, at MED-organisationens udtalelser fore-ligger før Økonomiudvalgets 1. behandling af Budgetforslag 2021.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey