Forslags-

nr.

Tekst: 2021 2022 2023 2024
Drift:          
VEJ-S-01  pdfIntelligent inventar i byrummet.pdf139.72 KB 750  750 -50 -50
VEJ-S-02  pdfTour de France.PDF47.59 KB 1.000  0 0 0
VEJ-S-03  pdfKapitalværdi af broer og bygværker.pdf136.32 KB 1.850  1.900 1.900 1.900
           
KLI-S-01  pdfNye kystopgaver overtaget fra kystdirektoratet.pdf126.32 KB 300  300 300 300
KLI-S-02   pdfDrikkevandsbeskyttelse.pdf148.29 KB 1.300  800 800 800
KLI-S-03  pdfRessourcer til at fremrykke vandtilbageholdelse i Kolding ådal og oplandet til Kolding å.pdf387.99 KB 350  350 350 350
KLI-S-04  pdfStyrke borgernes mulighed for at bidrage til klimatilpasning.pdf128.11 KB 500  500 500 500
           
 Anlæg:          
VEJ-A-01  pdfBro over omfartsvej i Christiansfeld.pdf199.44 KB 5.500  0 0 0
VEJ-A-02  pdfOmfartsvej nord for Nr. Bjert (VVM).pdf125.99 KB 600  0 0 0
VEJ-A-03  pdfLunderskov Storegade etape 2,2.pdf614.65 KB 3.000  0 0 0
VEJ-A-03  - Afledt drift 205  205 205 205
VEJ-A-04  pdfInfrastruktur Skovvejen/Skovparken - udviklingsplanerne for Ghetto.PDF665.51 KB 0 11.500 11.500
VEJ-A-04  - Afledt drift 0 0 288
VEJ-A-05  pdfCykelpulje 2021 - 2028 (realisering af cykelstier).pdf131.24 KB 5.000  5.000  5.000  5.000 
VEJ-A-05  - Afledt drift 75  150 225 300
VEJ-A-06  pdfRenovering af Strand toiletter.pdf325.08 KB 800  400 400 0
VEJ-A-07   pdfInfrastrukturpulje 2021 - 2028 (vejudbygninger og intelligent trafikstyring).PDF54.8 KB 10.000  15.000 15.000 15.000
VEJ-A-07  - Afledt drift 500  750 1.500 2.250
VEJ-A-08  pdfInfrastruktur Munkebo - udviklingsplanerne for Ghetto.PDF542.79 KB 0 8.000 8.000
VEJ-A-08  - Afledt drift 0 0 200
           

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey