Puljens Dag 2020 - Tirsdag den 4. februar fra klokken 19 til 21, Arena Syd i Vamdrup.

På grund af corona-situationen, kan der være risiko for, at der sker ændringer i puljer – tidsfrister kan evt. udsættes.

 

Her finder du et overblik over Kolding Kommunes mange puljer og en kort beskrivelse af hver. Du kan læse mere om de enkelte puljer på de tilknyttede links, hvor du også kan finde information om, hvordan du søger puljerne.

Har din forening mistet indtægter som følge af Covid-19 nedlukningen, så har I nu muligheden for at søge støtte til nye events og arrangementer for at få noget af det tabte tilbage.

Byrådet i Kolding Kommune har afsat en pulje på 200.000 kr. til nye events og arrangementer i 2020, hvor der kan skabes et overskud til den ansøgende forening. Puljen har til formål at skabe nye events og arrangementer i 2020 og samtidig understøtte det foreningsliv, der har mistet indtægter som følge af Covid-19 nedlukningen. Det kan være som følge af aflyste stævner, koncerter og forestillinger, manglende kontingentbetalinger, manglende deltagelse som hjælpere til events og lignende.

 

Kultur og Event, Rikke Winther Revsholm tl. 7979 1003, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fritid og idræt, Mona Bruun Enevoldsen tlf. 7979 1843, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Læs mere om hvordan du søger og udfyld ansøgninsformularen

Uddannelses- og opstartspuljen
Puljen kan søges af foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven:
Uddannelse (leder- og instruktøruddannelse)
Integration af handicappede i foreningslivet
Opstart af nye foreninger (max 50%)
Udviklingsarbejde med folkeoplysende formål samt særlige formål

Kontakt Trine Juhl Damkjær på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79791842
https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/fritid-og-idraet/regler-og-tilskud/oevrige-tilskud-under-fritidsraadet/72-foreningspuljen

 

Eventpuljen
Mindre turneringer og stævner – men også større arrangementer som EM i badminton, VM i O-i, Slutrunder i håndbold udgør så store beløb, at de skal søges via Byrådet og indgå i budgetlægningen.

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79791843
https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/fritid-og-idraet/regler-og-tilskud/regler-og-aktiviteter/211-fritidspuljen

 

Ferieaktiviteter
Der kan søges om tilskud til at afvikle ferieaktiviteter for børn fra 6-18 år i skolernes sommer- og efterårsferie. Ansøgningsfristen ligger om foråret i marts/april.

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79791843
https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/fritid-og-idraet/regler-og-tilskud/oevrige-tilskud-under-fritidsraadet/71-ferieaktiviteter

 

Aktivitetspuljen
Der kan under Aktivitetspuljen søges om tilskud til ”Nye initiativer” og ”Sjov Lørdag” i Kolding Kommune:

Nye initiativer: Puljen til nye initiativer kan søges af alle ildsjæle til nye initiativer, aktiviteter eller arrangementer, der understøtter en udvikling af fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune til gavn for kommunens borgere. Der lægges vægt på initiativer, der får flere til at være aktive og/eller giver borgerne oplevelser af, hvad fritids- og idrætsområdet har at byde på.

Sjov Lørdag: Der kan søges et beløb pr. Sjov Lørdag arrangement.

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79791843
https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/fritid-og-idraet/regler-og-tilskud/oevrige-tilskud-under-fritidsraadet/74-sjov-loerdag

Puljen nedlægges fra 2021.

 

Jubilæumspuljen
Puljen kan søges af foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud ved foreningers jubilæer, der er delelige med 25. Der ydes 1.000 kr. i jubilæumsgave. Ansøgningsfristen er løbende.

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79791843

Kulturpuljen
Alle med gode ideer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen. Kulturpuljens formål er at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Kolding Kommune og styrke kulturelle samarbejder på tværs.
Der kan søges på to måder:

Kvikpuljen: Løbende ansøgning.

Kvartalspuljen: til projekter/aktiviteter over 15.000 kr., hvor der er 4 årlige frister som er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december.

Kontakt Tina Mensel-Legald på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79797520
https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/kultur/kulturpuljen

 

Turbopuljen
En pulje, der understøtter kulturelle projekter lavet af unge i alderen 15 – 30 år.
Der kan søges op til 5.000 Kr. Projektet skal have en tilknytning til Bygning 5 Nicolai.
Hvordan søger man? Der er ikke nogle formelle krav til ansøgning.
Kontakt Turbopuljen via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 40150690 / 51647108

Bydelspuljen
Forskønnelse og vedligeholdelse af fællesområder. Der kræves stor grad af frivillighed i opbygning af projekterne. Skal være offentligT tilgængeligt.
Ansøgningsfrist primo marts.

Kontakt Karin Raaby på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 29371289
https://www.kolding.dk/borger/planer-projekter/bydelspuljen 

 

Landsbypuljen
Puljen støtter udvikling af det fysiske miljø i landsbyerne. Medlemmer af ”Kolding Kommunes landsbyforum” hvor 20 navngivne landsbysamfund er repræsenteret, kan alene søge puljen.
Deadline for ansøgning først i januar.

Kontakt Louise Langschwager Jensen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79796735
https://www.kolding.dk/borger/planer-projekter/landsbysamarbejdet/landsbypuljen

 

Centerbypuljen
Puljen støtter udvikling af det fysiske miljø i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. Medlemmer af ”Kolding Kommunes Centerbysamarbejde” kan alene søge ind i puljen.
Deadline for ansøgning først i januar.

Kontakt Rita Larsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79797714

Tilskuddet gives til at udføre frivilligt social arbejde, som primært udføres af frivillige og gives primært til aktiviteter, som ikke kan gennemføres uden støtten.
Ansøgningsfrist den 1. august.

Kontakt Mette Winther Hauge på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79799442
https://www.kolding.dk/borger/kultur-og-fritid/fritid-og-idraet/frivillighed/tilskud-til-frivilligt-socialt-arbejde

Seniorpuljen §79
Tilskud gives til aktiviteter af aktiverende og forebyggende sigte rettet mod pensionister. F.eks.: Datastuer, seniorcafe, madklubber osv.
Ansøgningsfrist: November/December.

Kontakt Brian Vad på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 79797203
https://www.kolding.dk/borger/aeldre/aktiviteter/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-foreninger-klubber-og-frivillige-paa-senioromraadet

Pulje til udfordrede boligområder

Puljen støtter op om aktiviteter, som kan hjælpe med at bekæmpe parallelsamfund og ghettoer i Kolding Kommune og retter sig mod og kan søges af virksomheder, foreninger og privatpersoner.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Jeppe Thrane Frandsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. mobil nr. 21 25 34 64

Læs mere om Pulje til udfordrede boligområder

 

Investeringspuljen
Puljen er rettet mod borgere der ikke allerede har en plads på arbejdsmarkedet, og hvor der kan være barrierer for at de er helt klar til job.
Midlerne skal derfor anvendes til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe denne gruppe ud i de job, hvor virksomhederne mangler dem. Desuden er det tanken med puljen, at det skal støtte op om at få skabt endnu flere småjob til denne gruppe af borgere.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Birte Muhs, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. mobil nr. 51511437

 

Socialøkonomisk Udviklingspulje
Der kan søges om midler til at udvikle et tilbud til borgere på kanten af arbejdsmarked – der kan maksimalt bevilges 150.000 kr.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Tine Roos, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. mobil nr. 21491259

Studiebypuljens formål er at opmuntre til og støtte et levende og aktivt studiemiljø i Kolding Kommune, samt at bidrage til at løfte en fælles indsats for at skabe de bedst mulige rammer for de studerendes studieliv, trivsel og uddannelse.
Enhver har mulighed for at søge tilskud til studenterarrangementer og -projekter.

Kontakt Malu Uldall Møller, Studiebykoordinator, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. nr. 6550 1946 
https://www.studiebykolding.dk/pulje 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey