Skip til hoved indholdet

Kommunale puljer

På grund af corona-situationen, kan der være risiko for, at der sker ændringer i puljer – tidsfrister kan evt. udsættes.

Her finder du et overblik over Kolding Kommunes mange puljer og en kort beskrivelse af hver. Du kan læse mere om de enkelte puljer på de tilknyttede links, hvor du også kan finde information om, hvordan du søger puljerne.

Uddannelses- og opstartspuljen

Puljen kan søges af foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven:
Uddannelse (leder- og instruktøruddannelse)
Integration af handicappede i foreningslivet
Opstart af nye foreninger (max 50%)
Udviklingsarbejde med folkeoplysende formål samt særlige formål

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på mobe@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 43
Læs mere om Uddannelses- og opstartspuljen 

Eventpuljen

Støtte til større nationale og internationale fritids- og idrætsarrangementer. Store arrangementer som EM i badminton, VM i O-løb og slutrunder i håndbold udgør så store beløb, at de skal søges via Byrådet og indgå i budgetlægningen.

Kontakt Peter Ginnerskov på fpete@kolding.dk eller tlf. 79 79 24 12
Læs mere om Eventpuljen 

Ferieaktiviteter

Der kan søges om tilskud til at afvikle ferieaktiviteter for børn fra 6-18 år i skolernes sommer- og efterårsferie. Ansøgningsfristen ligger om foråret i marts/april.

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på mobe@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 43
Læs mere om ferieaktiviteter

Jubilæumspuljen

Puljen kan søges af foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud ved foreningers jubilæer, der er delelige med 25. Der ydes 1.000 kr. i jubilæumsgave. Ansøgningsfristen er løbende.

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på mobe@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 43

Kulturpuljen

Alle med gode ideer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen. Kulturpuljens formål er at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Kolding Kommune og styrke kulturelle samarbejder på tværs.
Der kan søges på to måder:

Kvikpuljen: Løbende ansøgning.

Kvartalspuljen: til projekter/aktiviteter over 15.000 kr., hvor der er 4 årlige frister som er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december.

Kontakt Tina Mensel-Legald på timp@kolding.dk eller tlf. 79 79 75 20
https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/kultur/kulturpuljen 

Turbopuljen

En pulje, der understøtter kulturelle projekter lavet af unge i alderen 15 – 30 år.
Der kan søges op til 5.000 Kr. Projektet skal have en tilknytning til Bygning 5 Nicolai.
Hvordan søger man? Der er ikke nogle formelle krav til ansøgning.
Kontakt Turbopuljen via turbopuljen@kolding.dk eller 40 15 06 90 / 51 64 71 08

Bydelspuljen

Forskønnelse og vedligeholdelse af fællesområder. Der kræves stor grad af frivillighed i opbygning af projekterne. Skal være offentligt tilgængeligt.
Ansøgningsfrist primo marts.

Kontakt Karin Raaby på kraa@kolding.dk eller tlf. 29 37 12 89.

Landsbypuljen

Puljen støtter udvikling af det fysiske miljø i landsbyerne. Medlemmer af ”Kolding Kommunes landsbyforum” hvor 20 navngivne landsbysamfund er repræsenteret, kan alene søge puljen.
Deadline for ansøgning først i januar.

Kontakt Anne Birgitte Hallas, ahall@kolding.dk, tlf. 79 79 05 50.

Centerbypuljen

Puljen støtter udvikling af det fysiske miljø i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. Medlemmer af ”Kolding Kommunes Centerbysamarbejde” kan alene søge ind i puljen.
Deadline for ansøgning først i januar.

Kontakt Camilla Høyer Horsted, cahor@kolding.dk, tlf. 79 79 43 40.

Tilskuddet gives til at udføre frivilligt social arbejde, som primært udføres af frivillige og gives primært til aktiviteter, som ikke kan gennemføres uden støtten.
Ansøgningsfrist den 1. august.

Kontakt Mette Winther Hauge på mhaug@kolding.dk eller tlf. 79 79 94 42
Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Seniorpuljen

Tilskud gives til aktiviteter af aktiverende og forebyggende sigte rettet mod pensionister. F.eks.: Datastuer, seniorcafe, madklubber osv.
Ansøgningsfrist: November/December.

Kontakt Brian Vad på brva@kolding.dk eller tlf. 79 79 72 03

https://www.kolding.dk/borger/aeldre/seniorpuljen-79

 

Pulje til udfordrede boligområder

Puljen støtter op om aktiviteter, som kan hjælpe med at bekæmpe parallelsamfund og ghettoer i Kolding Kommune og retter sig mod og kan søges af virksomheder, foreninger og privatpersoner.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Jeppe Thrane Frandsen, jetf@kolding.dk mobil nr. 21 25 34 64

Læs mere om Pulje til udfordrede boligområder.

Investeringspuljen

Puljen er rettet mod borgere der ikke allerede har en plads på arbejdsmarkedet, og hvor der kan være barrierer for at de er helt klar til job.
Midlerne skal derfor anvendes til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe denne gruppe ud i de job, hvor virksomhederne mangler dem. Desuden er det tanken med puljen, at det skal støtte op om at få skabt endnu flere småjob til denne gruppe af borgere.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Birte Muhs, bimu@kolding.dk mobil nr. 51 51 14 37

Læs mere om Investeringspuljen.

Socialøkonomisk Udviklingspulje

Der kan søges om midler til at udvikle et tilbud til borgere på kanten af arbejdsmarked – der kan maksimalt bevilges 150.000 kr.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Tine Roos, tino@kolding.dk mobil nr. 21 49 12 59

Læs mere om Socialøkonomiske Udviklingspulje.

Har du, eller din forening, et projekt der mangler et sidste økonomisk skub, for at komme i mål, så kan du søge om kommunal medfinansiering fra Fundraising-puljen. Fundraising-puljens formål er at give en håndsrækning til projekter/frivillige ildsjæle, der har udvist stort engagement og ihærdighed, og som blot mangler et sidste økonomisk skub for, at komme helt i mål.

Ligeledes er det Fundraising-puljens formål, at understøtte visionen Sammen designer vi livet og de fire strategiske spor; sammen om visionær velfærd, sammen om fremtidens kompetencer, sammen om bosætning og byliv, og sammen om vækst og innovation.

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:
Projektet skal understøtte vækst og udvikling i og af kommunen, herunder bidrage til realisering af visionen Sammen designer vi livet og de fire strategiske spor;
Sammen om visionær velfærd
Sammen om fremtidens kompetencer
Sammen om bosætning og byliv
Sammen om vækst og innovation

Alle andre finansieringsmuligheder skal være undersøgt og udtømt

Projekter uden egenfinansiering kan ikke modtage midler fra fundraising-puljen

Projektet der tildeles støtte skal være tilgængeligt for offentligheden

Et projekt kan maksimalt modtage 200.000 kr. til restfinansiering.

OBS. Det tager cirka 15 minutter at udfylde ansøgningen.

Du bør have følgende materiale klar i elektronisk form:

 • Uddybende projektbeskrivelse herunder hvordan projektet bidrager til realisering af visionen Sammen designer vi livet
 • Budget
 • Evt. tilladelser fra myndigheder
 • Evt. tilbud fra entreprenør
 • Evt. skitsemateriale (situationsplan/tegninger)

Type:
Kulturelle puljer

Kontaktperson:
Mette Kuntz Jensen

Telefon:
7979 2117

E-mail:
mkuj@kolding.dk

Ansøgningsfrist:
10. September 2021 12:00

Direkte link til ansøgningsformularen - klik her

Har du en god ide til et projekt, et arrangement, en happening eller andet, som kan være med til at gøre Tour de France til en festlig begivenhed i Kolding? Så kan du nu søge midler til dit projekt.

Kolding Kommune har etableret en pulje til aktiviteter og initiativer, der understøtter foreninger og andre lokale aktørers bidrag til fejringen i forbindelse med Tour de France 2022.

Hvis du gerne vil tage initiativ til en aktivitet, som kan gøre Tour de France 2022 i Kolding Kommune festlig, sjov og synlig, så kan du søge. Puljen vil være åben for ansøgninger fra sportsforeninger, kulturelle foreninger, institutioner, enkeltpersoner og øvrige aktører, der ønsker at understøtte fejringen i forbindelse med Tour de France 2022.

De Tour-relaterede aktiviteter skal tænkes i bred forstand som initiativer, der kan aktivere lokalsamfundet og ”få hele Kolding i gult”. Tourens vej gennem Kolding Kommune skal være en begivenhed, som alle kan tage del i. Der kan for eksempel være tale om elementer til en folkefest, udsmykning, cykelløb eller andre aktiviteter, der skaber opmærksomhed om Touren.

Aktiviteterne skal foregå i perioden op til Tour de France dvs. i første halvår af 2022 eller på selve løbsdagen den 3. juli.

Der er afsat 300.000 kr. til lokale initiativer

Kriterier for ansøgninger

 • Tilskud gives til arrangementer og initiativer, der har Tour de France som tema i en bred forstand, og som medvirker til at løbsdagen og perioden op til bliver en festlig begivenhed, som alle er velkomne til at tage del i.

 • Aktiviteten skal finde sted i Kolding Kommune.

 • Der forventes som minimum en selvfinansiering på 50 pct. Selvfinansiering er ud over den økonomiske del f.eks. brugt arbejdstid, kørsel, produktion, entreindtægter, salgsindtægter m.v.

 • Der skal være offentlig adgang til arrangementet, men der må gerne opkræves entre.

 • Projekter, der understøtter Kolding Kommunes fokusområder cirkulær økonomi eller design, prioriteres.

 • Der lægges vægt på, om projektet planlægges og afvikles i et samarbejde mellem flere lokale parter og organisationer.

 • Arrangørerne skal sikre markedsføring af deres aktivitet.

 • Der lægges op til, at modtagerne af midler skal bruge Unesco Creative Cities logo i deres markedsføring. De skal samtidig – i det omfang det kan godkendes af Grand Depart Copenhague – bruge Tour de Frances’ side-logo.

 • Arrangørerne skal efterfølgende indsende regnskab for arrangementet.

Ansøgningsfrister og afgørelse

Fristen for at søge puljen er fredag den 22. oktober 2022.

De indkomne ansøgninger behandles i Økonomiudvalget.

Ansøgere, som har søgt puljen inden flytningen af Tour de France til 2022, vil blive kontaktet via mail og få mulighed for at opretholde deres ansøgninger.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til puljen eller Tour de France 2022 i Kolding Kommune, er du meget velkommen til at kontakte Kultur og Event. Du kan kontakte:

Kristina Ladager Eventudvikler Tlf.: 79 79 17 36 M.: 24 83 17 26 kria@kolding.dk 


Sådan søger du
Hvis du gerne vil søge midler fra Tour de France-puljen, skal du udfylde formularen her:

Link til Tour de France-pulje ansøgningsskema

I den forbindelse skal du vedhæfte en beskrivelse af dit projekt eller din ide samt et budget.

Læs mere om Tour de France i Kolding Kommune.