Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Kommunale puljer

På grund af corona-situationen, kan der være risiko for, at der sker ændringer i puljer – tidsfrister kan evt. udsættes.

Her finder du et overblik over Kolding Kommunes mange puljer og en kort beskrivelse af hver. Du kan læse mere om de enkelte puljer på de tilknyttede links, hvor du også kan finde information om, hvordan du søger puljerne.

Har din forening mistet indtægter som følge af Covid-19 nedlukningen, så har I nu muligheden for at søge støtte til nye events og arrangementer for at få noget af det tabte tilbage.

Byrådet i Kolding Kommune har afsat en pulje på 200.000 kr. til nye events og arrangementer i 2020, hvor der kan skabes et overskud til den ansøgende forening. Puljen har til formål at skabe nye events og arrangementer i 2020 og samtidig understøtte det foreningsliv, der har mistet indtægter som følge af Covid-19 nedlukningen. Det kan være som følge af aflyste stævner, koncerter og forestillinger, manglende kontingentbetalinger, manglende deltagelse som hjælpere til events og lignende.

Kultur og Event, Rikke Winther Revsholm tl. 79 79 10 03, mail: rire@kolding.dk Fritid og idræt, Mona Bruun Enevoldsen tlf. 79 79 18 43, mail: mobe@kolding.dk Læs mere om hvordan du søger og udfyld ansøgninsformularen

Uddannelses- og opstartspuljen

Puljen kan søges af foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven:
Uddannelse (leder- og instruktøruddannelse)
Integration af handicappede i foreningslivet
Opstart af nye foreninger (max 50%)
Udviklingsarbejde med folkeoplysende formål samt særlige formål

Kontakt Trine Juhl Damkjær på trjd@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 42
Læs mere om Uddannelses- og opstartspuljen 

Eventpuljen

Støtte til større nationale og internationale fritids- og idrætsarrangementer. Store arrangementer som EM i badminton, VM i O-løb og slutrunder i håndbold udgør så store beløb, at de skal søges via Byrådet og indgå i budgetlægningen.

Kontakt Peter Ginnerskov på fpete@kolding.dk eller tlf. 79 79 24 12
Læs mere om Eventpuljen 

Ferieaktiviteter

Der kan søges om tilskud til at afvikle ferieaktiviteter for børn fra 6-18 år i skolernes sommer- og efterårsferie. Ansøgningsfristen ligger om foråret i marts/april.

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på mobe@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 43
Læs mere om ferieaktiviteter

Jubilæumspuljen

Puljen kan søges af foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud ved foreningers jubilæer, der er delelige med 25. Der ydes 1.000 kr. i jubilæumsgave. Ansøgningsfristen er løbende.

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på mobe@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 43

Kulturpuljen

Alle med gode ideer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen. Kulturpuljens formål er at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Kolding Kommune og styrke kulturelle samarbejder på tværs.
Der kan søges på to måder:

Kvikpuljen: Løbende ansøgning.

Kvartalspuljen: til projekter/aktiviteter over 15.000 kr., hvor der er 4 årlige frister som er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december.

Kontakt Tina Mensel-Legald på timp@kolding.dk eller tlf. 79 79 75 20
https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/kultur/kulturpuljen 

Turbopuljen

En pulje, der understøtter kulturelle projekter lavet af unge i alderen 15 – 30 år.
Der kan søges op til 5.000 Kr. Projektet skal have en tilknytning til Bygning 5 Nicolai.
Hvordan søger man? Der er ikke nogle formelle krav til ansøgning.
Kontakt Turbopuljen via turbopuljen@kolding.dk eller 40 15 06 90 / 51 64 71 08

Bydelspuljen

Forskønnelse og vedligeholdelse af fællesområder. Der kræves stor grad af frivillighed i opbygning af projekterne. Skal være offentligt tilgængeligt.
Ansøgningsfrist primo marts.

Kontakt Karin Raaby på kraa@kolding.dk eller tlf. 29 37 12 89.

Landsbypuljen

Puljen støtter udvikling af det fysiske miljø i landsbyerne. Medlemmer af ”Kolding Kommunes landsbyforum” hvor 20 navngivne landsbysamfund er repræsenteret, kan alene søge puljen.
Deadline for ansøgning først i januar.

Kontakt Anne Birgitte Hallas, ahall@kolding.dk, tlf. 79 79 05 50.

Centerbypuljen

Puljen støtter udvikling af det fysiske miljø i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. Medlemmer af ”Kolding Kommunes Centerbysamarbejde” kan alene søge ind i puljen.
Deadline for ansøgning først i januar.

Kontakt Camilla Høyer Horsted, cahor@kolding.dk, tlf. 79 79 43 40.

Tilskuddet gives til at udføre frivilligt social arbejde, som primært udføres af frivillige og gives primært til aktiviteter, som ikke kan gennemføres uden støtten.
Ansøgningsfrist den 1. august.

Kontakt Mette Winther Hauge på mhaug@kolding.dk eller tlf. 79 79 94 42
Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Seniorpuljen

Tilskud gives til aktiviteter af aktiverende og forebyggende sigte rettet mod pensionister. F.eks.: Datastuer, seniorcafe, madklubber osv.
Ansøgningsfrist: November/December.

Kontakt Brian Vad på brva@kolding.dk eller tlf. 79 79 72 03
https://www.kolding.dk/borger/aeldre/aktiviteter/tilskud-til-foreninger/tilskud-til-foreninger-klubber-og-frivillige-paa-senioromraadet 

Pulje til udfordrede boligområder

Puljen støtter op om aktiviteter, som kan hjælpe med at bekæmpe parallelsamfund og ghettoer i Kolding Kommune og retter sig mod og kan søges af virksomheder, foreninger og privatpersoner.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Jeppe Thrane Frandsen, jetf@kolding.dk mobil nr. 21 25 34 64

Læs mere om Pulje til udfordrede boligområder.

Investeringspuljen

Puljen er rettet mod borgere der ikke allerede har en plads på arbejdsmarkedet, og hvor der kan være barrierer for at de er helt klar til job.
Midlerne skal derfor anvendes til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe denne gruppe ud i de job, hvor virksomhederne mangler dem. Desuden er det tanken med puljen, at det skal støtte op om at få skabt endnu flere småjob til denne gruppe af borgere.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Birte Muhs, bimu@kolding.dk mobil nr. 51 51 14 37

Læs mere om Investeringspuljen.

Socialøkonomisk Udviklingspulje

Der kan søges om midler til at udvikle et tilbud til borgere på kanten af arbejdsmarked – der kan maksimalt bevilges 150.000 kr.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Tine Roos, tino@kolding.dk mobil nr. 21 49 12 59

Læs mere om Socialøkonomiske Udviklingspulje.

Studiebypuljens formål er at opmuntre til og støtte et levende og aktivt studiemiljø i Kolding Kommune, samt at bidrage til at løfte en fælles indsats for at skabe de bedst mulige rammer for de studerendes studieliv, trivsel og uddannelse.
Enhver har mulighed for at søge tilskud til studenterarrangementer og -projekter.

Kontakt Malu Uldall Møller, Studiebykoordinator, mulm@sdu.dk eller tlf. nr. 65 50 19 46
studiebykolding.dk/pulje