Bogføringen skal vise, hvordan kommunens midler er anvendt.

I april måned er kommunens regnskab for det foregående år færdigt.

Regnskabet skal give byrådet, kommunens borgere og andre interesserede mulighed for at kontrollere anvendelsen af bevillingerne og få et retvisende billede af kommunens økonomiske situation.

Årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget efter retningslinjer fastlagt i loven.

Regnskabssystemet baseres på en række faste hovedprincipper. Bogføringen skal vise, hvordan kommunens midler er anvendt, og om disponeringerne er foretaget i overensstemmelse med årsbudgettet og byrådets beslutninger. Desuden forpligtes kommunerne til at fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.

Revisionen af Kolding Kommunes regnskab udføres af BDO Kommunernes Revision efter reglerne i den kommunale styrelseslov og Byrådets revisionsregulativ.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey