Hvis din ansøgning er fyldestgørende, kan du som oftest få en byggetilladelse hurtigere.

pdfBetalingsvedtægt129.32 KB

Du kan som oftest få en byggetilladelse hurtigere, hvis din ansøgning er fyldestgørende og ikke kræver dispensation.

 

Kommunen opkræver gebyrer for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet.

 

Byggesagsgebyr 2020 2021
     
Timetakst for alle byggesager 783,00 kr 785,00 kr.*

* Forhøjelsen svarer til prisfremskrivning af taksten for 2021.


Gebyret reguleres hvert år pr. 1. januar med KL´s pristal for den kommunale løn- og prisudvikling for budgetåret.


Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden beregnes for den tid, hvor Byggesag har modtaget et fyldestgørende materiale, og til der meddeles byggetilladelse. Det betyder fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, vi skal bruge for at kunne behandle din byggesag som for eksempel tegninger og fuldmagter.

Den tid, hvor en sag eventuelt er sendt til naboorientering eller i høring, indgår ikke i den beregnede sagsbehandlingstid.

Servicemålene er:

  • Enfamiliehuse/sommerhuse: 6 uger
  • Erhverv: 6 uger
  • Klagesager: 6 uger
  • Dispensationer: 6 uger
  • Landzonesager: 6 måneder

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey