Yderligere oplysninger:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2018

2019

Leje af lokaler:

  Brugere af øvelokaler

  Under 18 år

  Over 18 år

  Institutioners brug af øvelokaler

  Formiddag

  Eftermiddag

  Foreningsdrevne musikarrangementer i spillestederne– pr. dag /(foreninger)

Foreningsdrevne øvrige kulturelle arrangementer i spillestederne på Godset

91,00 kr.

183,00 kr.

Gratis

568,00 kr.*

710,00 kr.

1.115,00 kr.

96,00 kr.

192,00 kr.

Gratis

574,00 kr.*

717,00 kr.*

1.126,00 kr.*

Proppenge fra bevillingsholder til Godset/Kolding Kommune:

Afgiften betales af omsætningen fratrukket moms

7,50 % 

7,50%

Tilkøb af lydmand formidlet af Godset

Den gældende tarif jf. Dansk Musiker-Forbund

Den gældende tarif jf. Dansk Musiker-Forbund

Fejlbetjening af dørkontrolsystem (tilkaldevagt/vægter)

547,00 kr.

552,00 kr.*

Hustekniker – A-takst (10-15 timer)

2.622,00 kr.

2.648,00 kr.

Hustekniker – B-takst (0-10 timer)

1.888,00 kr.

1.907,00 kr.

Hustekniker – C-takst (låse op/låse)

520,00 kr.

525,00 kr.

Kommerciel udlejning af spillestedernes lokaler på Godset jf. regler, inkl. 1 hustekniker (A) samt alm. Rengøring

Arrangementet skal være foreneligt med Godsets drift, hvilket bl.a. betyder, at arrangementet skal være etisk og driftsmæssigt foreneligt med inistutionens formål og de primære brugers behov.

Der kan IKKE udlånes/lejes lokaler til brug for private selskabelige arrangementer.

Udover taksten må der påregnes udgifter til yderligere bemanding, diverse forbrug mv. afhængig af arrangementets type.

12.200,00 kr.

12.200,00 kr.

Leje af ”Loftet” eller togvogn jf. regler

½ dag

Hel dag

2.000,00 kr.

4.000,00 kr.

2.000,00 kr.

4.000,00 kr.

Institutionsleje af spillestedernes lokaler på Godset jf. regler

½ dag

Hel dag

2.000,00 kr.

4.000,00 kr.

2.000,00 kr.

4.000,00 kr.

Engangsleje pr. lokale 3 timer (kl. 10-13 eller kl. 13-16 eller kl. 16-19) 

Engangsleje pr. lokale 5 timer (kl. 19-24)

-

-

400,00 kr.

500,00 kr.

Fast, eget lokale:

Betingelser: Max. 10 brugere

Kan kun tilbydes hvis der er ledigt lokale

Kan opsiges af Godset med en modes varsel (lbd. måned + 30 dage)

 

 

 

-

 

 

 

4.000 kr. pr. måned

Rengøring

1.200,00 kr.


*Pristalsreguleres efter nettoprisindekset marts


Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey