I 2017 vedtog kommunalbestyrelse at der ydes et tilskud til forældre, der passer egne børn. Tilskuddet svarer til 40 % af det maksimale beløb for den billigste nettodriftsudgift i kommunen. Tilskuddet reguleres en gang årligt.

 


Aldersgrupper

Nettoudgift pr. måned pr. barn

Tilskuddet pr. md. I 2018

0-2 årige

8.809 kr.

3.524 kr.

3-6 årige

5.511 kr.

2.204 kr.


Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey