Rottebekæmpelse

 

 

2018

 

 

2019

 

 

Gebyr opkræves som andel af ejendomsværdien, opkræves via ejendomsskatten*

 

 

0,08

 

 

0,08

 

 

 

*Miljøudvalget behandlede den 4. juni 2017 sag om "Rotter og udvidelse af aktiviteter", hvoraf det fremgår, at anmeldelserne er steget fra 2.839 i 2013 til 4.321 i 2016 og på landsplan har der været en generel stigning i rotteforekomsten på ca. 40 %, samt at der har været en prisstigning på ydelserne i forbindelse med sidste udbud. I forbindelse med en ny handleplan for bekæmpelse af rotter hæves taksten til 0,08 ‰ fra 1. januar 2018.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey