Kolding Kommune yder jf. Dagpasningsloven kap. 5 tilskud til private instutioner.

Tilskuddet består af et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud pr. barn, der er optaget  i institutionen.

 

Tilskuddet fastsætte ud fra udgiftsniveauet i kommunen og udgør følgende:

 

2018
  Heltid 0-2 år Halvtid 0-2 år Heltid småbørns-gruppe Halvtid småbørns-gruppe Heltid 3-årige til skolealder Havltid 3-årige til skole alder
- kr. pr. barn pr. år -
Driftstilskud 105.876 kr. 52.932 kr. 97.332 kr. 48.660 kr. 60.648 kr. 30.324 kr.
Administrationsbidrag 3.180 kr. 1.584 kr. 2.964 kr. 1.476 kr. 1.848 kr. 924 kr.
Bygningstilskud 6.204 kr. 3.096 kr. 4.524 kr. 2.256 kr. 2.820 kr. 1.404 kr.
Tilskud i alt 115.260 kr. 57.612 kr. 104.820 kr. 52.392 kr. 65.316 kr. 32.652 kr.

 

2019

 

Heltid 0-2 år

Halvtid 0-2 år

Heltid småbørns-gruppe

Halvtid småbørns-gruppe

Heltid 3-årige til skolealder

Havltid 3-årige til skole alder

- kr. pr. barn pr. år -

Driftstilskud

106.583 kr.

53.292 kr.

96.982 kr.

48.491 kr.

  60.429 kr.

30.215 kr.

Administrationsbidrag

3.199 kr.

1.599 kr.

3.017 kr.

1.508 kr.

1.879 kr.

939 kr.

Bygningstilskud

6.245 kr.

3.123 kr.

4.597 kr.

2.299 kr.

2.863 kr.

1.431 kr.

Tilskud i alt

116.027 kr.

58.014 kr.

104.596 kr.

52.298 kr.

65.171 kr.

32.585 kr.

 

 

Note: Tilskuddet er beregnet for en heltidsplads i en institution med åbnungstid på minimum 50 timer om ugen. Driftstilskuddet nedsættes for institutioner med reduceret åbningstid.

 

 

%MCEPASTEBIN%
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey