Ledelse: Afdelingsleder Ingelise Jellesen

Opgaver:

 • Administration af lokalplaner
 • Administration af byplanvedtægter
 • Antenner / antennemaster
 • BBR-ajourføring
 • Brandkrav for erhverv
 • Byfornyelse
 • Byggesagsbehandling
 • Facader og skilte
 • Fugt og skimmelsvamp
 • Husnummerering
 • Klagesager
 • Solceller
 • Terrænændringer
 • Tinglysning
 • Udstykningssager
 • Vejnavngivning
 • Vindmøller / husstandsmøller

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey