Ledelse: Afdelingsleder Rikke Winther Revsholm

Opgaver:

 • Være det dynamiske omdrejningspunkt for den kulturelle indsats i Kolding Kommune og virke som bindeled mellem de forskellige kulturaktører og den kommunale forvaltning
 • Deltage virkningsfuldt i de aktiviteter, som retter sig mod at virkeliggøre visionen for det kulturelle område
 • Sikre gennemsigtighed, klarhed og entydighed i den organisatoriske struktur og opgavevaretagelse på kulturområdet
 • Vurdere, hvor og hvordan ressourcer og netværk nyttiggøres til fordel for kommunens øvrige virke
 • Sikre, at der sker en optimal udnyttelse af de organisatoriske og økonomiske ressourcer
 • Sætte fokus på klare og enkle styringsredskaber til professionalisering af samarbejdsrelationer
 • Sikre kulturelle organisationer og foreninger professionel støtte og rådgivning, så de får bedst mulige aktivitetsbetingelser
 • Sikre ildsjælene og det ikke institutionaliserede kulturliv professionel rådgivning og støtte, så de får bedst mulige aktivitetsbetingelser
 • Sikre brugerne af kommunens kulturhuse og scenefaciliteter tilfredsstillende vilkår
 • Sikre, at undervisning på kulturelle formidlingsområder foregår på et fagligt pædagogisk kompetent niveau
 • Sikre at den generelle kulturelle formidling foregår på et højt og kompetent niveau
 • Sikre god koordination af og information om løsning af øvrige opgaver i relation til såvel institutioner som enkeltpersoner 

            
 • Amfiscenen
 • Geografisk Have
 • Museet på Koldinghus
 • Kolding Billedskole
 • Kolding Teater
 • Trapholt

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey