Leder: Afdelingsleder Jakob Leonhard

Opgaver:

  • Administration af slamområdet
  • Dambrug
  • Klager over landbrug
  • Landbrug
  • Miljøuheld
  • Skadedyrsbekæmpelse (rotter)
  • Pelsdyrfarme
  • Tilsyn med dyrkningsfrie bræmmer og beskyttede naturtyper på landbrugsejendomme
  • Tømningsordning, septiktanke

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey