Ledelse: Afdelingsleder Inger Birkebæk Madsen

Opgaver

  • Bekæmpelse af bjørneklo
  • Beskyttelse af gravhøje, diger og andre fortidsminder
  • Etablering af vådområder
  • Kontrol af badevand
  • Naturvejledning og oplevelser i naturen
  • Opsætning af bade- og bådebroer samt beskyttelse af kysterne
  • Pleje af naturen samt restaurering af vandløb og søer
  • Rensning af spildevand i det åbne land
  • Skovrejsning
  • Søer, vandløb, Kolding Fjord, Hejls Nor og Lillebælt

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey