Ledelse: Afdelingsleder Heine Møller

Opgaver:

 • Analysearbejder
 • Bydesignmanual
 • Dialogpart i forhold til vejområdet i relation til interessentgrupper
 • Dialogpart i forhold til projektopgaver i relation til interessentgrupper
 • Drift og vedligehold af parker, grønne offentlige områder, skove og strande
 • Drift og vedligehold af veje, stier, fortove og P-pladser
 • Gravetilladelser
 • Kampagner og orientering af borgere omkring trafikområdet
 • Kollektiv trafik
 • Koordinering af kørsel for Seniorforvaltningen – kørsel til daghjem og aktivitetscentre
 • Koordinering af kørsel for Social- og Sundhedsforvaltningen – kørsel til ambulant og spec. genoptræning
 • Parkering
 • Planlægning og projektering af parker, byrum og grønne anlæg
 • Planlægningsopgaver
 • Privat fællesveje
 • Projektering af byggemodningsopgaver
 • Registreringsopgaver
 • Renholdelse, affaldsopsamling og graffitifjernelse
 • Skitse- og detailprojektering af vejanlæg og grønne anlæg Udbud/licitation og kontrahering
 • Tilsyn og kontrol med broanlæg og bygningsværker samt vejudstyr og inventar, herunder gadelys, signalanlæg og buslæskure
 • Tilsyn og kontrol med fremmede entreprenørfirmaer
 • Vintertjeneste

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey