Ledelse: Afdelingsleder Mette Pipper Bertelsen

 

Opgaver:

 • Drift og vedligehold af veje, stier, fortove og P-pladser
 • Drift og vedligehold af parker, grønne offentlige områder, skove og strande
 • Tilsyn og kontrol med broanlæg og bygningsværker samt vejudstyr og inventar, herunder gadelys, signalanlæg og buslæskure
 • Vintertjeneste
 • Renholdelse, affaldsopsamling og graffitifjernelse
 • Gravetilladelser
 • Tilsyn og kontrol med fremmede entreprenørfirmaer
 • Bydesignmanual
 • Dialogpart i forhold til projektopgaver i relation til interessentgrupper
 • Planlægning og projektering af parker, byrum og grønne anlæg
 • Projektering af byggemodningsopgaver
 • Skitse- og detailprojektering af vejanlæg og grønne anlæg
 • Udbud/licitation og kontrahering
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey