Kolding Kommunes administrative organisation marts 2020

Kommunens ansatte sørger for at føre Byrådets beslutninger ud i livet, så borgerne får de lovede serviceydelser.

Desuden skal kommunens administration sikre, at en række love og regler bliver overholdt.

Byrådet lægger rammerne for administrationen ved at formulere et overordnet ledelsesgrundlag, som beskriver Byrådets vision, mission og værdigrundlag for den kommunale organisation.

Borgmesteren er den øverste daglige leder af administrationen. Direktørerne står i spidsen for de fem forvaltninger, som har ansvar for hver deres sagsområder. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey