Kolding Kommune fokuserer på trivsel, sundhed og basis.

Som arbejdsmiljøcertificeret virksomhed prioriterer Kolding Kommune arbejdsmiljø og sundhed højt.

Hovedudvalget i Kolding Kommune har derfor aftalt en politik for arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2018-2020. Politikken beskriver en række principper for arbejdsmiljøindsatsen i Kolding Kommune. Principperne følges af mål og målsætninger inden for områderne Basis, Trivsel og Sundhed.


Trivsel

Trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er en helt nødvendig forudsætning for, at Kolding Kommune kan løse de opgaver, kommunen skal varetage. Derfor foretager Kolding Kommune med jævne mellemrum målinger af medarbejdernes trivsel og iværksætter indsatser, som har til formål at skabe udvikling og forbedring af trivslen samt at spotte eventuelle problemer, som skal løses. Desuden sker der en vedvarende kompetenceudvikling af Kolding Kommunes arbejdsmiljøorganisatio,n så denne er rustet til at agere på de trivselsmæssige udfordringer, som til stadighed opstår.


Sundhed

Kolding Kommunes sundhedsordning skal fremme medarbejdernes sundhed og herved forebygge og reducere arbejdsrelaterede gener og fravær.

Sundhedsordningen skal fremme de enkelte medarbejdergruppers engagement og ansvarlighed i at styrke egen sundhed. Derfor møder sundhedsordningen de enkelte medarbejdergrupper ”der hvor de er”.

Sundhedsordningens aktiviteter består derfor dels af generelle initiativer målrettet hele personalet, dels af målrettede initiativer der er tilpasset de enkelte medarbejdergrupper.


Basis

For at sikre, at der er et vedvarende fokus på at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet har Kolding Kommune valgt at certificere det arbejdsmiljøledelsessystem, som gælder for alle kommunens arbejdsplader. Ud over løbende at overvåge, at arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatsen er i orden, udarbejdes der hvert år en arbejdsmiljøredegørelse som en del af Kolding Kommunes personalepolitiske redegørelse. Her kan man læse om de overordnede indsatser og den generelle status for arbejdsmiljø og sundhed i Kolding Kommune. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey