Få et hurtigt overblik over visionens 10 indsatser.

10 målrettede indsatser fordelt under 4 overordnede temaer skal sikre, at Kolding Kommune kommer i mål med visionen "Kolding - Vi designer livet".

Her kan du få et hurtigt overblik over visionens 10 indsatser, og nedenfor kan du se hvilke konkrete 2020-mål der er opsat i forhold til de enkelte indsatser.


Design som brand

  • Branding
  • Synligt design
  • Design Week Kolding
  • Danske og internationale relationer


Entreprenørskab

  • Design Hub Kolding
  • Iværksætteri


Social udvikling

  • Living Design Lab
  • Kolding Kommune går forrest


Uddannelse og viden

  • Læring for livet
  • Studiebyen Kolding

Branding 2022 mål
Kolding – Vi Designer Livet er et etableret brand både lokalt, nationalt og internationalt. Det har gjort Koldings borgere til stolte ambassadører og har medvirket til øget bosætning, således at Kolding i 2022 har 100.000 borgere (prognose 95.000).


Synligt design 2022 mål
Det er synligt for borgere og gæster, at Kolding er en designby/kommune.


Design Week Kolding 2022 mål
Design Week Kolding er en efterspurgt begivenhed, som finder sted hvert andet år. En begivenhed som både lokale, nationale og internationale partnere planlægger efter. Den er kendt for at give deltagerne et stort udbytte, gode oplevelser og demonstrere lokale projekter, der gør en forskel i Kolding. I 2022 har Kolding Design Week 40.000 deltagere fordelt på 300 aktiviteter og værdien af medieomtalen i lokale, nationale og internationale medier når 2 mio


Danske og internationale relationer
Kolding har – på et fundament af stærkt lokalt engagement og imødekommenhed – skabt attraktive danske og internationale relationer, hvilket tilfører Kolding kommune flere virksomheder, borgere, studerende og gæster.

Design Hub Kolding 2022 mål
Design Hub Kolding er et internationalt anerkendt og attraktivt miljø, hvor erhvervsliv, iværksættere, designere, studerende, forskere og offentlige organisationer designer nye ideer og virksomheder.


Iværksætteri 2022 mål
Kolding er i top 5 i Danmark ift. etableringsrate, overlevelsesrate og jobskabelse blandt iværksættere ved at understøtte iværksætteri og entreprenørskab i alle faser af livet og på alle uddannelsesniveauer med en sammenhængende indsats, hvor én fase er fødekæde for den næste.

Living Design Lab 2022 mål
Kolding er et professionelt udviklings- og testlaboratorium, hvor virksomheder, kommune og forskning skaber højere livskvalitet, ny velfærd og øget vækst.


Kolding Kommune går forrest 2022 mål
Kolding Kommune er en lokal, national og international anerkendt organisation, der er kendt for – i tæt samspil med borgere, institutioner, virksomheder og frivillige ildsjæle – at designe moderne og effektive kommunale ydelser, der opleves som sammenhængende og meningsfulde af såvel ansatte, borgere, virksomheder og institutioner.

Læring for livet 2022 mål
Alle børn, unge og voksne kan blive en del af et læringsmiljø med fokus på design, entreprenørskab og social udvikling på alle niveauer og i alle faser af livet. Læringsmiljøet og Kolding Kommunes særlige designpædagogik er anerkendt i internationale sammenhænge.


Studiebyen Kolding 2022 mål
Kolding opleves som en levende studieby og et mangfoldigt videnscentrum inden for design, entreprenørskab og social udvikling.

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey