Modellen er afsæt for design og innovation i hele Kolding Kommune.

I de 2 Design Kit's findes der værktøjer til at planlægge og styre design- og innovationsopgaver i Kolding Kommune.

I Kolding Kommune arbejdes der med en designproces, som er delt op i 6 faser. Du kan se en samlet beskrivelse og uddybninger af faserne nedenfor.

Om modellen

Designprocesmodellen sætter retning og hjælper med at styre og planlægge design- og innovationsopgaver. Modellen er afsæt for design og innovation i hele Kolding Kommune.

Modellen fungerer også som dialogredskab mellem eksterne leverandører og samarbejdspartnere.


Opgavescreening

Alle opgaver defineres/screenes i forhold til kontekst og målsætninger. Anvendelsen af værktøjerne afgøres i forhold til opgavens karakter og mål. Så faserne varierer i tid også i forhold til opgavens karakter.

En designproces kan have fokus på:

 • Produkter (form, funktion, æstetik)
 • Services (ydelser til borgerne)
 • Systemer (arbejdsgange, kulturens grundantagelser)


Vigtigt i de 6 faser

 1. opdagelsesfasen er det vigtigt:

  • At undre sig og at være nysgerrig
  • At være undersøgende
  • At tilstræbe objektiv afdækning af det eksisterende

 2. nytænkningsfasen er det vigtigt:

  • At få mange ideer
  • At få inddraget forskellige mennesker
  • At visualisere, modellere og lave små test kontinuerligt

 3. konceptudviklingsfasen er det vigtigt:

  • At konkretisere idéer/Mock ups til koncepter/prototyper, så de kan testes
  • At testens formål er: "fail fast - fail cheap"
  • At holde koncepterne op imod formål, mål og resultatskabelse

 4. afprøvningsfasen er det vigtigt:

  • At indhente specifik viden om prototypers virkning i praksis med målgrupperne
  • At analysere og tilrette koncepter efter afprøvning ift. formål, mål og resultatskabelse
  • At vurdere/beslutte om koncepter er modne til produktudvikling

 5. produktudviklingsfasen er det vigtigt:

  • At have fokus på, den mening og værdi et nyt produkt skal skabe for brugerne
  • At være skarp på, hvem der er brug for at samarbejde i den konkrete produktudvikling
  • At vide, at formidlingen af et nyt produkt er afgørende for, om brugerne vil anvende det succesfuldt

 6. implementeringsfasen er det vigtigt: 

  • At skabe fælles engagement og mindset blandt de involverede personer
  • At foretage evalueringer af, om formål og mål bliver opfyldt og at dokumentere effekter
  • At læne sig op ad Kolding Kommunes 4 Ledelsesprincipper
  • At huske på, at med implementering af de rette produkter sikres de ønskede effekter 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey