Ældrerådet består af 13 medlemmer, som alle er fyldt 60 år.

Nu kan du stemme til Ældrerådsvalget

Elektronisk afstemning til Ældrerådsvalget 2017 er slut.

 

 

 

 

Der er opstillet 43 kandidater til Ældrerådsvalget i 2017. Se kandidatpjecen i faktaboksen.

 

 

 

Ældrerådet fungerer som rådgiver for Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer på 60 år og derover. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre i Kolding Kommune som f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmepleje og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter.

Ældrerådet består af 13 medlemmer, som alle er fyldt 60 år. Medlemskab af Ældrerådet er frivilligt og medlemmerne modtager diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse.

Ældrerådet:

  • Er valgt af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år,
  • er et valgt råd og ikke en pensionistorganisation,
  • er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle orgnaisationer,
  • behander ikke sager for enkeltpersoner,
  • har tavshedspligt om kommunens interne sager.

 

17. maj - 28. august 2017 Opstilling som kandidat
29. august 2017 Valgbestyrelsen behandler, godkender og offentliggør kandidater
25. - 29. september 2017 Valgmateriale sendes med posten til 22.459 stemmeberettigede
16. oktober 2017  Sidste frist for at afgive din elektroniske stemme er kl. 23.59.
27. oktober 2017 Resultatet af valget offentliggøres

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies