Ældrerådet består af 13 medlemmer, som alle er fyldt 60 år.

Nu er resultatet af Ældrerådsvalget 2017 gjort op.

Se det samlede resultat, og hvem der er valgt til Ældrerådet (nyhed publiceret 20. oktober).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældrerådet fungerer som rådgiver for Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer på 60 år og derover. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre i Kolding Kommune som f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmepleje og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter.

Ældrerådet består af 13 medlemmer, som alle er fyldt 60 år. Medlemskab af Ældrerådet er frivilligt og medlemmerne modtager diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse.

Ældrerådet:

  • Er valgt af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år,
  • er et valgt råd og ikke en pensionistorganisation,
  • er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle orgnaisationer,
  • behander ikke sager for enkeltpersoner,
  • har tavshedspligt om kommunens interne sager.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies