Byrådet skal ifølge kommunestyrelsesloven offentliggøre de vederlag, som byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt eller foreslået til af kommunen.

Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for hverv som medlem af Byrådets udvalg eller underudvalg. Hvis der ikke ydes vederlag for varetagelsen af et hverv, er det heller ikke omfattet af oplysningspligten.

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, § 16e

  

 

 

BYRÅDSMEDLEMMER  

 

Socialdemokratiet    
Poul Erik Jensen Skatteankenævnet: 51.116,00 Kr.
Per Bødker Andersen Dansk Affaldsforening:
Blue Kolding:
KL, Internationalt Udvalg:
Deponi Syd:
Dansk Restprodukt Håndtering:
Union of the Baltic Cities:
52.000,00 Kr.
30.000,00 Kr.
42.573,00 Kr.
60.000,00 Kr.
25.000,00 Kr.
12.000,00 €
Hanne Dam -  
Hamlaoui Bahloul -  
Elvis Comic -  
Det Radikale Venstre    
Jesper Elkjær Blue Kolding:
Konserveringscentret i Vejle:
Koldinghus:
30.000,00 Kr.
54.000,00 Kr.
30.000,00 Kr.
Socialistisk Folkeparti    
Karina Lorentzen    
Hans Holmer AAB Kolding: 26.676,00 Kr.
Dansk Folkeparti    
Søren Rasmussen -  
Molle Lykke Nielsen    
Kristina Jørgensen Kolding Havn: 46.659,96 Kr.
Venstre    
Jørn Pedersen Billund Lufthavn:
KL, bestyrelse, kultur-, erhverv- og planudvalg
Sampension:
54.000,00 Kr.
137.800,00 Kr.
310.000,00 Kr.
Ole Alsted BlueKolding: 50.000,00 Kr.
Merete Due Paarup Designskolen Kolding:
Mungo Park (Kolding):
Mongo Park (Allerød):
5.000,00 Kr.
20.000,00 Kr.
10.000,00 Kr.
Birgitte Kragh -  
Trille Nikolajsen -  
Jakob Ville Sydtrafik repræsentantskab:
Fællesankenævn Haderslev og Kolding:
3.360,00 Kr.
115.000,00 Kr.
Asger Christensen Kolding Havn: 99.000,00 Kr.
Tanya Buchreitz Jensen Blue Kolding: 99.000,00 Kr.
Yrsa Mastrup -  
Michael Krogh FGU-Kolding/Vejen: 13.875,00 Kr.
Henrik Nielsen -  
Tobias Kristian Jensen Jørgensen -  
Eea Haldan Vestergaard TVIS
Domea Koldingomea Kolding:
3.360,00 Kr.
956,12 Kr.
Enhedslisten    
Benny Dall -  
     
ANSATTE I DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION  
-    
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey