Byrådet skal ifølge kommunestyrelsesloven offentliggøre de vederlag, som byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt eller foreslået til af kommunen.

Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for hverv som medlem af Byrådets udvalg eller underudvalg. Hvis der ikke ydes vederlag for varetagelsen af et hverv, er det heller ikke omfattet af oplysningspligten.

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, § 16e

  

 

 

BYRÅDSMEDLEMMER  

 

Socialdemokratiet    
Poul Erik Jensen Skatteankenævnet: 51.921,05 Kr.
Per Bødker Andersen Dansk Affaldsforening:
Blue Kolding:
KL, Internationalt Udvalg:
Deponi Syd:
Dansk Restprodukt Håndtering:
52.000,00 Kr.
30.000,00 Kr.
42.573,00 Kr.
60.000,00 Kr.
25.000,00 Kr.
Hamlaoui Bahloul -  
Elvis Comic -  
Det Radikale Venstre    
Jesper Elkjær Blue Kolding:
Konserveringscentret i Vejle:
Koldinghus:
30.000,00 Kr.
36.000,00 Kr.
45.000,00 Kr.
Merete Due Paarup Designskolen Kolding:
Mungo Park (Kolding):
50.000,00 Kr.
20.000,00 Kr.
Socialistisk Folkeparti    
Hans Holmer AAB Kolding: 26.676,00 Kr.
Mette Voss -  
Dansk Folkeparti    
Søren Rasmussen -  
Molle Lykke Nielsen BlueKolding:
Motas:
30.000,00 Kr.
3.000,00 Kr.
Kristina Jørgensen Kolding Havn: 50.600,00 Kr.
Venstre    
Jørn Pedersen Billund Lufthavn:
KL, bestyrelse, kultur-, erhverv- og planudvalg
Sampension:
54.000,00 Kr.
137.800,00 Kr.
310.000,00 Kr.
Ole Alsted BlueKolding: 50.000,00 Kr.
Birgitte Kragh -  
Trille Nikolajsen -  
Jakob Ville Sydtrafik repræsentantskab:
Fællesankenævn Haderslev og Kolding:
3.500,00 Kr.
115.000,00 Kr.
Tanya Buchreitz Løwenstein BlueKolding: 100.000,00 Kr.
Ole Martensen -  
Yrsa Mastrup Distriktsudvalget, Hjemmeværnet 4.225,00 Kr.
Michael Krogh FGU-Kolding/Vejen: 46.250,00 Kr.
Tobias Kristian Jensen Jørgensen Kolding Havn: 49.500,00 Kr.
Eea Haldan Vestergaard TVIS
Domea Koldingomea Kolding:
3.360,00 Kr.
956,12 Kr.
Simon Rømer -  
Henrik Nielsen -  
Enhedslisten    
Benny Dall -  
Løsgængere    
Hanne Dam -  
     
ANSATTE I DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION  
-    
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey