Mødedato: 06. oktober 2020
Mødetidspunkt: 16:30
Mødelokale: Skype
Fraværende:
Bemærkninger:
						object(FirstAgenda\Containers\Agenda)#3277 (21) {
 ["Uid"]=>
 string(36) "243eaeae-f22f-4395-8924-394ea76c7aac"
 ["Name"]=>
 string(7) "Referat"
 ["CommitteeName"]=>
 string(8) "Byrådet"
 ["CommitteeUid"]=>
 string(36) "6ff241c0-2961-488e-8608-6aa1b7fa97d7"
 ["MeetingBeginUtc"]=>
 string(25) "2020-10-06T14:30:00+00:00"
 ["MeetingEndUtc"]=>
 string(25) "2020-10-06T16:00:00+00:00"
 ["MeetingLocation"]=>
 string(5) "Skype"
 ["SourceId"]=>
 string(4) "5731"
 ["ReleasedDate"]=>
 string(33) "2020-10-07T09:22:48.9099473+00:00"
 ["Status"]=>
 string(20) "Approved for viewing"
 ["IsMinuteOfMeeting"]=>
 bool(true)
 ["IsPublic"]=>
 bool(true)
 ["Description"]=>
 NULL
 ["NumberOfAttendees"]=>
 int(25)
 ["NumberOfAbsentees"]=>
 int(0)
 ["NumberOfCancellations"]=>
 int(0)
 ["Items"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  object(FirstAgenda\Containers\ListAgendaItem)#3275 (9) {
   ["Uid"]=>
   string(36) "3203bab7-3d1a-4c99-a7e9-6b6bd1cbc753"
   ["AgendaUid"]=>
   string(36) "243eaeae-f22f-4395-8924-394ea76c7aac"
   ["CommitteeId"]=>
   int(187962)
   ["Number"]=>
   string(1) "1"
   ["Ordering"]=>
   int(1)
   ["IsPublic"]=>
   bool(true)
   ["CaseNumber"]=>
   string(8) "20/17569"
   ["SourceId"]=>
   string(5) "45125"
   ["Caption"]=>
   string(92) "2. behandling af forslag til årsbudget 2021 og budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024"
  }
 }
 ["ErrorCode"]=>
 NULL
 ["ErrorMessage"]=>
 NULL
 ["HasError"]=>
 NULL
 ["MeetingAttendees"]=>
 array(25) {
  [0]=>
  object(stdClass)#3296 (3) {
   ["Name"]=>
   string(10) "Benny Dall"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [1]=>
  object(stdClass)#3254 (3) {
   ["Name"]=>
   string(15) "Birgitte Kragh"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [2]=>
  object(stdClass)#3298 (3) {
   ["Name"]=>
   string(22) "Eea Haldan Vestergaard"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [3]=>
  object(stdClass)#3303 (3) {
   ["Name"]=>
   string(11) "Elvis Comic"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [4]=>
  object(stdClass)#3302 (3) {
   ["Name"]=>
   string(16) "Hamlaoui Bahloul"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [5]=>
  object(stdClass)#3255 (3) {
   ["Name"]=>
   string(9) "Hanne Dam"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [6]=>
  object(stdClass)#3297 (3) {
   ["Name"]=>
   string(11) "Hans Holmer"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [7]=>
  object(stdClass)#3300 (3) {
   ["Name"]=>
   string(14) "Henrik Nielsen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [8]=>
  object(stdClass)#3295 (3) {
   ["Name"]=>
   string(11) "Jakob Ville"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [9]=>
  object(stdClass)#3292 (3) {
   ["Name"]=>
   string(14) "Jesper Elkjær"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [10]=>
  object(stdClass)#3293 (3) {
   ["Name"]=>
   string(14) "Jørn Pedersen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [11]=>
  object(stdClass)#3290 (3) {
   ["Name"]=>
   string(19) "Kristina Jørgensen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [12]=>
  object(stdClass)#3291 (3) {
   ["Name"]=>
   string(17) "Merete Due Paarup"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [13]=>
  object(stdClass)#3288 (3) {
   ["Name"]=>
   string(10) "Mette Voss"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [14]=>
  object(stdClass)#3289 (3) {
   ["Name"]=>
   string(13) "Michael Krogh"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [15]=>
  object(stdClass)#3286 (3) {
   ["Name"]=>
   string(19) "Molle Lykke Nielsen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [16]=>
  object(stdClass)#3287 (3) {
   ["Name"]=>
   string(11) "Ole Alsted"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [17]=>
  object(stdClass)#3284 (3) {
   ["Name"]=>
   string(13) "Ole Martensen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [18]=>
  object(stdClass)#3285 (3) {
   ["Name"]=>
   string(20) "Per Bødker Andersen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [19]=>
  object(stdClass)#3282 (3) {
   ["Name"]=>
   string(16) "Poul Erik Jensen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [20]=>
  object(stdClass)#3283 (3) {
   ["Name"]=>
   string(12) "Simon Rømer"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [21]=>
  object(stdClass)#3280 (3) {
   ["Name"]=>
   string(16) "Søren Rasmussen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [22]=>
  object(stdClass)#3281 (3) {
   ["Name"]=>
   string(23) "Tobias K. J. Jørgensen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [23]=>
  object(stdClass)#3278 (3) {
   ["Name"]=>
   string(17) "Trille Nikolajsen"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
  [24]=>
  object(stdClass)#3279 (3) {
   ["Name"]=>
   string(12) "Yrsa Mastrup"
   ["Absent"]=>
   bool(false)
   ["ParticipationCancelled"]=>
   bool(false)
  }
 }
}

					
Sagsnr.

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024, samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2021.

Sagen behandles i

 

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende:

 

Ad A. Forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til 2024.

 

Forslaget til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til 2024 behandles.

 

Ad B. Forslag til fastsættelse af takster for 2021.

 

Forslagene til takster behandles.

 

Ad C. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu.

 

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent i 2021 på 25,5% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.136,294 mio. kr. godkendes af Byrådet.

 

Ad D. Grundskyldspromille.

 

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille i 2021 på 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme godkendes af Byrådet.

 

Ad E. Dækningsafgift for offentlige ejendomme.

 

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2021 på 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne godkendes af Byrådet.

 

Ad F. Dækningsafgift af forretningsejendomme.

 

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift pålignet forretningsejendomme i 2021 på 5,0‰ godkendes af Byrådet.

 

Ad G. Den kirkelige ligning.

 

Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2021 på 0,92% godkendes af Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til 2024:

 

Budgetforslaget for 2021 blev 1. behandlet på Økonomiudvalget og Byrådet den 15. september 2020, hvor bevillingsreglerne for 2021 og budgetnoter for 2021 blev vedtaget og budgetforslaget for 2021 med tilhørende budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024 blev tiltrådt med henblik på overgang til 2. behandling.

 

Budgetforslaget viser en samlet kasseforøgelse på 93,532 mio. kr. i 2021. Samlet set er der for perioden 2021 -2024 en kasseforøgelse på 113,940 mio. kr.

 

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.

 

I nedenstående er der sket følgende ændringer siden 1. behandling af budgettet den 15. september 2020:

 

-         Skattefinansieret anlæg er reduceret med 20 mio. kr. i 2021 og øget tilsvarende i 2022. Ændringen vedrører Marina City, og er med til, at Kolding bidrager med 20 mio. kr. til at landets kommuner samlet set kan overholde den aftalte anlægsramme.

-         Tilsvarende er Låneoptagelsen reduceret med 20 mio. kr. i 2021 og øget tilsvarende i 2022.

-         Salgsindtægten i 2022 er ændret til 112,583 mio. kr. i stedet for 81,983 og i 2023 til 91,3 mio. kr. i stedet for 46,8 mio. kr. Ændringen er en fejlrettelse fra 1. behandlingen.

-         Tilsvarende er udgiften under Ejendomserhvervelser ændret fra 7,390 mio. kr. til 37,990 mio. kr. i 2022 og fra 11,633 mio. kr. til 56,133 mio. kr. i 2023.

 

 

B. Forslag til fastsættelse af takster for 2021:

 

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2021 indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret eller nye i forhold til de for 2020 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget:

 

Takster vedrørende ”Knallertkøreskole” og ”Institutioner for børn i skolealderen” afventer godkendelse i Børne- og uddannelsesudvalget og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

 

Takster vedrørende ”Pasningsordninger” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

 

Kulturudvalget:

 

01: Forslag om fastsættelse af takster for ”Musikskolen - Kulturskolen”

 

Gældende for skoleåret 1. halvår 2021

10 rater pr. skoleår

Gældende for skoleåret 2. halvår 2021

10 rater pr. skoleår

 

 

 

Takst 2 - Ind i Musikken

300,00 kr.

300,00 kr.

Takst 13 – Soloundervisning 15 min. pr. uge. (ifm. Talentlinje) – pris pr. måned

 

305,00 kr.

 

305,00 kr.

Kortakst/Instrumentleje (hvis man ikke går til andet i Musikskolen – ellers gratis – pris pr. måned

 

 

95,00 kr.

 

 

95,00 kr.

 

02: Forslag om fastsættelse af takster for ”Nicolai Kultur”

 

2021

Rundvisning

800,00 kr.

Specialomvisninger

2.000,00 kr.

 

Koncerter i Nicolai Scene:

Entrepris i forsalg

Billetter i døren samt i forsalg til pensionister, studerende og børn under 12

 

Varierer efter koncert

Varierer efter koncert

 

 

 

03: Forslag om fastsættelse af takster for ”Stadsarkivet”

 

2021

Udfærdigelse af attester (fx eksamensbeviser)

Gratis

 

 

 

I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Musikskolen, Nicolai m.v.

 

Det foreslås, at Byrådet delegerer kompetencen, som tidligere, til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til By- og Udviklingsdirektøren.

 

Teknik- og Klimaudvalget:

 

04: Forslag om fastsættelse af takster for ”Kommerciel servicevejvisning” og ”Asfaltramper”

 

2021

Kommerciel servicevejvisning:

Etablering, administration og nedtagning (engangsudgift)

 

 

7.000,00 kr.

Vedligeholdelse (årlig udgift)

200,00 kr.

 

 

Asfaltramper:

Pris pr. løbende meter

(Prisen justeres i 2021 til at afspejle de faktuelle gennemsnitsudgifter beregnet ud fra forbruget af materialer, arbejdsløn og maskintimer)

 

500,00 kr.

 

05: Forslag om fastsættelse af takster for ”Renovation”

 

Taksterne for gammel ordning udgår, idet affaldsplanen forventes fuldt gennemført i 2020, og alle dermed er overgået til ny ordning.

 

PRIVATE

2021

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Administration - private

 

 

Villaer/stuehus

413,00 kr.

516,00 kr.

Rækkehuse

372,00 kr.

465,00 kr.

Etageboliger

289,00 kr.

362,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger

248,00 kr.

310,00 kr.

Sommerhuse

248,00 kr.

310,00 kr.

Kolonihaver

67,00 kr.

84,00 kr.

Værelser

83,00 kr.

103,00 kr.

 

 

 

Bygning/lukkede deponier – private

 

 

Villaer/stuehus

157,00 kr.

197,00 kr.

Rækkehuse

142,00 kr.

177,00 kr.

Etageboliger

110,00 kr.

138,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger

94,00 kr.

118,00 kr.

Sommerhuse

94,00 kr.

118,00 kr.

Kolonihaver

31,00 kr.

39,00 kr.

Værelser

31,00 kr.

39,00 kr.

 

 

 

Storskrald - private

 

 

Villaer/stuehus

73,00 kr.

91,00 kr.

Rækkehuse

66,00 kr.

82,00 kr.

Etageboliger

51,00 kr.

64,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger

44,00 kr.

55,00 kr.

Sommerhuse

44,00 kr.

55,00 kr.

Værelser

15,00 kr.

18,00 kr.

 

 

 

Genbrug – private

 

 

Villaer/stuehus

199,00 kr.

249,00 kr.

Rækkehuse

180,00 kr.

224,00 kr.

Etageboliger

140,00 kr.

175,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger

120,00 kr.

150,00 kr.

Sommerhuse

120,00 kr.

150,00 kr.

Værelser

40,00 kr.

50,00 kr.

 

 

 

Farligt affald – private

 

 

Villaer/stuehus

73,00 kr.

91,00 kr.

Rækkehuse

66,00 kr.

82,00 kr.

Etageboliger

51,00 kr.

64,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger

44,00 kr.

55,00 kr.

Sommerhuse

44,00 kr.

55,00 kr.

Værelser

15,00 kr.

18,00 kr.

 

 

 

Genbrugsplads – private

 

 

Villaer/stuehus

964,00 kr.

1.205,00 kr.

Rækkehuse

867,00 kr.

1.084,00 kr.

Etageboliger

675,00 kr.

843,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger

578,00 kr.

723,00 kr.

Sommerhuse

578,00 kr.

723,00 kr.

Værelser

193,00 kr.

241,00 kr.

 

Hensættelse til Klimaaftalen – private

 

 

Villaer/stuehus

300,00 kr.

375,00 kr.

Rækkehuse

200,00 kr.

337,00 kr.

Etageboliger

210,00 kr.

262,00 kr.

Ældre/ungdomsboliger

180,00 kr.

225,00 kr.

Sommerhuse

180,00 kr.

225,00 kr.

Værelser

60,00 kr.

75,00 kr.

 

 

 

Tømningsgebyr, rest/madaffalds-sortering – private

 

 

Sække m. ugetømning

 

 

Madaffald 90L uge

787,00 kr.

984,00 kr.

Rest 130L sæk uge

1.085,00 kr.

1.357,00 kr.

Sække m. 14-dags tømning

 

 

Madaffald 90L 14dg

394,00 kr.

493,00 kr.

Rest 130L sæk 14dg

496,00 kr.

619,00 kr.

Beholder m. ugetømning – restaffald

 

 

Rest 140L uge

919,00 kr.

1.149,00 kr.

Rest 190L uge

1.464,00 kr.

1.831,00 kr.

Rest 240L uge

1.724,00 kr.

2.155,00 kr.

Rest 400L uge

2.408,00 kr.

3.010,00 kr.

Rest 660L uge

3.651,00 kr.

4.564,00 kr.

Rest 770L uge

4.180,00 kr.

5.224,00 kr.

Beholder m. ugetømning - madaffald

 

 

Madaffald 140L uge

991,00 kr.

1.239,00 kr.

Madaffald 190L uge

1.280,00 kr.

1.600,00 kr.

Madaffald 240L uge

1.518,00 kr.

1.897,00 kr.

Madaffald 400L uge

2.067,00 kr.

2.584,00 kr.

2-delt 240L uge

1.612,00 kr.

2.016,00 kr.

2-delt 370L uge

2.152,00 kr.

2.690,00 kr.

Beholder m. 14-dags tømning - restaffald

 

 

Rest 140L 14dg

584,00 kr.

729,00 kr.

Rest 190L 14dg

757,00 kr.

947,00 kr.

Rest 240L 14 dg

884,00 kr.

1.105,00 kr.

Rest 400L 14 dg

1.247,00 kr.

1.558,00 kr.

Rest 660L 14 dg

1.867,00 kr.

2.333,00 kr.

Rest 770L 14 dg

2.149,00 kr.

2.686,00 kr.

Madaffald

 

 

Madaffald 140L 14 dg

518,00 kr.

647,00 kr.

Madaffald 190L 14 dg

665,00 kr.

831,00 kr.

Madaffald 240L 14 dg

781,00 kr.

976,00 kr.

Madaffald 400L 14 dg

1.076,00 kr.

1.345,00 kr.

2-delt 240L 14 dg

834,00 kr.

1.042,00 kr.

2-delt 370L 14 dg

1.117,00 kr.

1.396,00 kr.

 

 

 

Tømningsgebyr sommerhuse:

 

 

19 sommerhustømninger Sække

 

 

Madaffald 90L

288,00 kr.

360,00 kr.

Rest 130L sæk

362,00 kr.

453,00 kr.

 

 

 

Restaffald

 

 

Rest 140L

426,00 kr.

533,00 kr.

Rest 190L

553,00 kr.

692,00 kr.

Rest 240L

646,00 kr.

807,00 kr.

Rest 400L

911,00 kr.

1.139,00 kr.

Rest 660L

1.364,00 kr.

1.705,00 kr.

Rest 770L

1.570,00 kr.

1.963,00 kr.

 

 

 

Madaffald

 

 

Madaffald 140L

378,00 kr.

473,00 kr.

Madaffald 190L

486,00 kr.

607,00 kr.

Madaffald 240L

571,00 kr.

713,00 kr.

Madaffald 400L

786,00 kr.

983,00 kr.

 

 

 

To-delte rest/madaffald

 

 

2-delt 240L

609,00 kr.

762,00 kr.

2-delt 370L

816,00 kr.

1.020,00 kr.

 

 

 

32 sommerhustømninger – Sække

 

 

Madaffald 90L

484,00 kr.

605,00 kr.

Rest 130L sæk

668,00 kr.

835,00 kr.

 

 

 

Restaffald

 

 

Rest 140L

566,00 kr.

707,00 kr.

Rest 190L

901,00 kr.

1.126,00 kr.

Rest 240L

1.061,00 kr.

1.326,00 kr.

Rest 400L

1.482,00 kr.

1.853,00 kr.

Rest 660L

2.247,00 kr.

2.808,00 kr.

Rest 770L

2.572,00 kr.

3.215,00 kr.

 

 

 

Madaffald

 

 

Madaffald 140L

610,00 kr.

762,00 kr.

Madaffald 190L

788,00 kr.

984,00 kr.

Madaffald 240L

934,00 kr.

1.168,00 kr.

Madaffald 400L

1.272,00 kr.

1.590,00 kr.

 

 

 

To-delte rest/madaffald

 

 

2-delt 240L

992,00 kr.

1.240,00 kr.

2-delt 370L

1.324,00 kr.

1.655,00 kr.

 

 

 

Ekstra tømning af containere samt tømning ved div. arrangementer - private

 

 

240L restaffald

34,00 kr.

42,00 kr.

400L restaffald

48,00 kr.

60,00 kr.

660L restaffald

72,00 kr.

90,00 kr.

770L restaffald

83,00 kr.

103,00 kr.

240L madaffald

30,00 kr.

38,00 kr.

400L madaffald

41,00 kr.

52,00 kr.

240L rest/mad

32,00 kr.

40,00 kr.

370L rest/mad

43,00 kr.

54,00 kr.

 

 

 

Ekstra affald

 

 

Kode til ekstra affald pr. stk. incl. Tømning

 

17,00 kr.

 

21,00 kr.

Ekstra køb af grønne madposer – 200 stk.

 

43,00 kr.

 

54,00 kr.

 

 

 

Leje af beholder/stativer

 

 

240L Restaffald

9,00 kr.

11,00 kr.

400L Restaffald

13,00 kr.

16,00 kr.

660L Restaffald

16,00 kr.

19,00 kr.

770L Restaffald

17,00 kr.

21,00 kr.

240L Madaffald

9,00 kr.

11,00 kr.

400L Madaffald

13,00 kr.

16,00 kr.

240L Rest/Mad

9,00 kr.

11,00 kr.

370L Rest/Mad

10,00 kr.

12,00 kr.

Låner skal selv afhente/aflevere materiel. Ved 10 beholdere og derunder betales ikke leje.

 

 

 

 

 

Særgebyr – dagrenovation pr. time

 

 

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

 

 

 

595,00 kr.

 

 

 

744,00 kr.

 

 

 

Underground

 

 

Rest- og madaffald indsamlet i underjordiske beholdere afregnes efter regning for indsamling + behandlingsafgiften. Dertil ligges administrationsudgifter på 150 kr. pr. kvartal.

 

 

 

ERHVERV

2021

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Særgebyrer

 

 

Særgebyr pr. time for fejlsorteret erhvervsaffald

 

316,00 kr.

 

395,00 kr.

 

 

 

Tømningsgebyr – erhverv

 

 

1 sæk – restaffald 130L – 14 dg

496,00 kr.

619,00 kr.

1 sæk – restaffald 130L – uge

1.085,00 kr.

1.357,00 kr.

 

 

 

Tillægstakst – asbestgebyr

 

 

Tillægstakst ved aflevering af asbest pr. ton

 

630,00 kr.

 

788,00 kr.

Afhentning af Bigbags pr. stk.

67,50 kr.

84,00 kr.

 

 

 

Øvrige erhvervstakster

 

 

Intern affaldshåndtering for kommunale institutioner

 

 

320,00 kr.

 

400,00 kr.

 

Seniorudvalget:

 

Takster vedrørende ”seniorområdet” er under udarbejdelse og vil blive behandlet på udvalgsmødet den 3. november 2020 og efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

 

C. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu:

 

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2021 fastsættes til 25,5% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.136,294 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.

 

D. Grundskyldspromille:

 

Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale grundskyldpromille i 2021 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme.

 

E. Dækningsafgift for offentlige ejendomme:

 

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2021 fastsættes til 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne.

 

F. Dækningsafgift af forretningsejendomme:

 

Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2021 fastsættes til 5,0‰.

 

G. Den kirkelige ligning:

 

Økonomiudvalget foreslår, at udskrivningsprocenten for 2021 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92%.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey