Den politiske organisation består af Økonomiudvalget samt 10 stående udvalg

Kolding Kommune styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer.

Før en sag eventuelt ender i Byrådet, er den blevet behandlet i et eller flere af de politiske udvalg, som Byrådet nedsætter i forbindelse med konstitueringen efter et kommunalvalg. Disse udvalgs medlemmer er alle byrådsmedlemmer, og udvalgenes sammensætning afspejler Byrådets sammensætning.

De politiske udvalg har eget budget og ansvar for hver deres område af kommunens drift. Dén model sikrer en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. Mange sager afgøres direkte i udvalgene, og når de større og mere principielle sager ender i Byrådet, har politikerne på forhånd et grundigt kendskab til detaljerne, fordi sagerne allerede har været behandlet i et eller flere udvalg.

I Kolding Kommune består den politiske organisation af Økonomiudvalget samt 10 såkaldt stående udvalg. Udvalgenes møder er ikke offentlige.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey